Cập nhật ngày 29/01/2013 - 17:07:11

           

Chốt” thời gian Hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

- Trước ngày 10/5/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Theo đó, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên báo Nhân dân, báo Lao động, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bao gồm: Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua nhiều hình thức như: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công lấy ý kiến nhân dân (cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem); thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo khu vực và theo từng vùng; góp ý kiến thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); chỉ đạo cơ quan bưu chính trong việc tiếp nhận, chuyển ý kiến của cá nhân đến cơ quan tiếp nhận.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những đóng góp, những sáng  kiến, đề xuất của nhân dân về việc về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tập hợp ý kiến góp ý để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/4/2013.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan