Cập nhật ngày 26/11/2014 - 18:22:01

           

CGIF không phải đăng ký kê khai, nộp các loại thuế tại Việt Nam

- Đó là quy định vừa được Bộ Tài chính công bố trong công văn số 16855 /BTC-TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF).

Cụ thể, các tài sản, bất động sản, thu nhập và các hoạt động, giao dịch của CGIF được miễn tất cả các loại thuế và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tổ chức này không phải đăng ký kê khai, nộp các loại thuế tại Việt Nam, đồng thời các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thực hiện giao dịch với CGIF cũng không phải khấu trừ thuế nhà thầu đối với các khoản thanh toán cho CGIF.

Về nghĩa vụ khấu trừ thuế đối với các khoản thanh toán do CGIF chi trả, CGIF được miễn các nghĩa vụ về thanh toán, khấu trừ hoặc thu bất kỳ loại thuế hay thuế quan nào phát sinh từ các khoản thanh toán của CGIF cho các tổ chức/cá nhân Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải là nhân viên của CGIF nhận được các khoản thanh toán từ CGIF có nghĩa vụ tự kê khai, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhân viên của CGIF, tiền lương và tiền công trả cho các giám đốc, các cán bộ và nhân viên, kể cả các chuyên gia đang thực hiện các nhiệm vụ của CGIF, không có quốc tịch Việt Nam, sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

 Giám đốc, cán bộ, nhân viên và chuyên gia của CGIF không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công do CGIF chi trả. Trong trường hợp các cá nhân này có phát sinh các khoản thu nhập khác tại Việt Nam, thì phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có chỉ đạo tại công văn số 5088/VPCP-KTTH về vấn đề miễn thuế của CGIF, áp dụng theo quy định tại Hiệp định thành lập CGIF và Hiệp định thành lập ADB, giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan