Cập nhật ngày 02/12/2014 - 06:26:53

           

NHNN yêu cầu tích cực triển khai cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục có văn bản số 8865/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại về việc triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013. Theo đó, đối tượng danh mục máy móc, thiết bị được vay vốn ưu đãi được mở rộng, các điều kiện để nhận được hỗ trợ cũng được đơn giản hóa tối đa; Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc hộ nông dân chỉ cần được chính quyền cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất thì đã có thể làm hồ sơ vay vốn đầu tư mua máy móc...

Tiếp đến, ngày 18/4/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg. Thông tư áp dụng đối với các hợp đồng vay vốn nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31/12/2020. Các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân vay vốn theo quy định tại Quyết định 68 với lãi suất cho vay là mức thấp nhất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ; Theo Quyết định này, nông dân, các tổ chức, HTX trực tiếp sản xuất có thể vay vốn để mua các loại máy, thiết bị bằng 100% giá trị hàng hóa và Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất trong vốn vay trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ 3. Việc cấp bù lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khách hàng được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thời hạn hỗ trợ lãi suất để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp tối đa 03 năm; thời hạn cho vay đầu tư dự án dây chuyền máy, thiết bị, các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp được xác định theo khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên việc triển khai Quyết định 68 ở các địa phương vẫn rất chậm.

Để việc triển khai cho vay bảo đảm đồng bộ, có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, ngày 28/11/2014, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành văn bản số 8865/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại về việc triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cho vay, chỉ đạo các chi nhánh tích cực triển khai cho vay chương trình hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 15/12/2014.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các ngân hàng thương mại báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý./.                                              

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan