Cập nhật ngày 16/03/2015 - 20:45:21

           

Đến hết 2015, phải có ít nhất 75% người dân tham gia BHYT

- Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện mục tiêu nay và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT.

Để thực hiện mục tiêu về BHYT toàn dân đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan khẩn trương, rà soát, bổ sung cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý đối tượng tham gia BHYT, cần tập trung thực hiện đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đang tại ngũ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, người làm công tác cơ yếu và thân nhân tham gia bảo hiểm y tế 100%.

Học sinh, sinh viên quy định bắt buộc tham gia BHYT. Với hộ gia đình cận nghèo, Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT. Với người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình, Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm 100% người lao động tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.

Bộ Y tế cũng được giao chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển sản xuất thuốc và vắc xin trong nước, tiến tới chủ động cung cấp đủ thuốc, vắc xin có chất lượng, giá thành hợp lý cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Về tự chủ của các cơ sở y tế công lập, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đẩy mạnh, trong đó có tính đủ các yếu tố cấu thành giá viện phí. Trước mắt sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh của hệ thống y tế, chú trọng nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới; tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, nhất là cho các bệnh viện tuyến dưới, tạo thuận lợi cho nhân dân và giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện chuyên khoa.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 04/3, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, kết quả triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến hết năm 2014 cả nước đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 71% dân số, vượt mục tiêu đề án đề ra nhưng chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. 18/63 địa phương đạt và vượt kế hoạch tỷ lệ bao phủ được giao, cao nhất là tỉnh Sóc Trăng còn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp nhất là tỉnh Ninh Bình.

Quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với nhiều đối tượng như người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn… góp phần trực tiếp giảm tỷ lệ chi tiền túi của người dân khi đi khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, một thực tế nổi lên là một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhưng tỷ lệ thấp, nhất là người thuộc diện hộ cận nghèo mới chỉ có khoảng 2,5 triệu người tham gia, chiếm trên 40% tổng số người thuộc diện cận nghèo; tiếp đến là các nhóm người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống dưới trung bình, nhóm người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân và nhóm đối tượng tham gia tự nguyện…/.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan