Cập nhật ngày 06/10/2014 - 17:37:27

           

Nhiều chính sách quan trọng được ban hành

- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một loạt chính sách quan trọng, như: Quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; Hợp tác quản lý nước với Hungary; Việt Nam - Latvia ký Hiệp định miễn thị thực...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước.

Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đảm nhiệm.

Theo Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 2/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước.

Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, các cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra…

Đề xuất 3 nội dung về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 3 nội dung: 1- Đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; 2- Bãi bỏ quy định về việc thu, nộp thuế môn bài; 3- Luật hóa quy định về quyền lựa chọn hình thức nộp thuế theo một trong hai cách thức nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 dự án Luật này thay cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10/2014.

Quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Theo đó, việc bố trí, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm được xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại được xác định theo giá thị trường; đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà, đất phục vụ đối ngoại; trừ các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép miễn hoặc áp dụng giá cho thuê thấp hơn thị trường để bảo đảm quan hệ đối ngoại của Nhà nước.

Quyết định quy định cụ thể việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng theo các hình thức: hỗ tương và giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền. Đối với diện tích đất sử dụng theo 2 hình thức này, Nhà nước không thu tiền thuê nhà, đất.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng nhà, đất hỗ tương: Là việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo quy định tại Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh thổ nước kia sử dụng và không phải trả tiền.

Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng để cho thuê, Quyết định nêu rõ: Đối với nhà, đất phục vụ đối ngoại cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Giá cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Nhà nước theo nguyên tắc có đi có lại. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại được miễn tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất trong trường hợp này.

Với nhà, đất phục vụ đối ngoại cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê không thuộc nhiệm vụ Nhà nước giao thì đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Việc cho thuê nhà, đất thực hiện theo phương thức chỉ định; giá cho thuê đảm bảo phù hợp với giá cho thuê nhà trên thị trường tại thời điểm thuê.

Làm rõ phản ánh việc độc quyền xuất khẩu cá tra vào Nga

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng vấn đề báo chí phản ánh về nguy cơ độc quyền, thao túng xuất khẩu cá tra vào Nga trước ngày 20/10 tới.

Trước đó, báo điện tử VietNamNet ngày 23/9/2014 có bài "Nguy cơ độc quyền, thao túng xuất khẩu cá tra vào Nga". Bài báo phản ánh việc xuất khẩu cá tra sang Nga bị một số doanh nghiệp trong và ngoài nước độc quyền, thao túng thị trường, đã vi phạm pháp luật của Nga, gây hại đến việc xuất khẩu vào thị trường này.

Hợp tác quản lý nước với Hungary

Chính phủ vừa phê duyệt Thỏa thuận về Hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hungary.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động hợp tác song phương cụ thể với Hungary trong lĩnh vực quản lý nước theo phạm vi, tính chất của từng hoạt động hợp tác.

Việt Nam - Latvia ký Hiệp định miễn thị thực

Chính phủ vừa ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ta ký chính thức Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Latvia với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Cộng hòa Latvia.

Việt Nam và Latvia thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 12/2/1992. Hai bên đã ký các Hiệp định như: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư;  Hiệp định hợp tác văn hoá - khoa học.

Sơn La có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1817/QĐ-TTg ngày 3/10/2014, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng thời, tại Quyết định 1816/QĐ-TTg ngày 3/10/2014, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với ông Nguyễn Ngọc Toa, để chờ đủ tuổi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La đối với ông Lò Thanh Hay, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định  1818/QĐ-TTg ngày 3/10/2014, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thủy sản; có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, bảo vệ môi trường, chú ý gắn sản xuất với bảo vệ rừng, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần chú ý hơn nữa đến công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực, uy tín vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để tạo ra bước phát triển nhanh hơn và bền vững.

Bên cạnh đó quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội; chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa; quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 11%; tổng nguồn vốn huy động tín dụng tăng 22,5%, nợ xấu giảm hơn 82%; thu ngân sách nhà nước đạt 87% so với dự toán năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, các huyện miền núi kinh tế còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (13%), trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc tới 73%; tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để.

Đàm phán Hiệp định mới về mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu vực biên giới với Campuchia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 3/10/2014 về việc đàm phán Hiệp định thay thế Hiệp định Mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký năm 2001.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thành lập Đoàn đàm phán liên ngành để đàm phán với Campuchia về Hiệp định này và ủy quyền cho đại diện Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục để tiến hành đàm phán với Campuchia; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan