Trả lời Quốc hội Ý kiến đại biểu hỏi về tiến độ sửa Nghị định 59 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Cập nhật, 18/10/2017 16:25:22
“Tôi đã từng chứng kiến doanh nghiệp khóc trong cuộc hội thảo vì thủ tục, điều kiện kinh doanh. Chậm 10 ngày, thậm chí 30 ngày đối với cơ quan quản lý không là gì, nhưng đối với doanh nghiệp...
Cập nhật, 15/10/2017 23:17:40
Nhiều ý kiến quan ngại, việc thực hiện việc đóng mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động trong doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 01/01/2018 không những sẽ gây khó khăn cho doanh...
Cập nhật, 13/10/2017 21:35:44
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc.
Cập nhật, 13/10/2017 09:11:29
Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính lũy kế đến hết tháng 9/2017, cả nước đã cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp, thu về 683,823 tỷ đồng.
Cập nhật, 10/10/2017 16:53:43
Đó còn là “giấy thông hành thế hệ mới” cho sự tham gia của các doanh nghiệp vào nền kinh tế toàn cầu, là câu trả lời cho sự tồn tại hay không tồn tại trong dài hạn.
Cập nhật, 05/10/2017 16:23:05
Số lượng doanh nghiệp bất động sản tham gia thị trường nhiều chứng tỏ sức hút của thị trường này ngày càng lớn, tuy nhiên, việc cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt.
Cập nhật, 02/10/2017 23:29:36
Đó là mục tiêu chính của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp...
Cập nhật, 02/10/2017 23:17:24
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.
Cập nhật, 02/10/2017 16:27:36
Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, sự sáng tạo cần được thúc đẩy như là một chính sách và chiến lược dài hạn cho sự tăng trưởng và...
Cập nhật, 29/09/2017 17:19:06
Bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh lo ngại, việc để doanh nghiệp tự kê khai sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về thông tin, nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ...