Về tính chất đô thị TP. Lào Cai: Là đô thị trung tâm vùng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh; trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế của vùng. Là cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và cả nước với Tây Nam - Trung Quốc; trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp, logistic của vùng, cả nước và quốc tế. Là đầu mối giao thông quan trọng liên vùng, liên quốc gia và quốc tế. Là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lào Cai và là đô thị loại I giai đoạn 2025-2030...

Định hướng thành 9 phân khu chức năng, bao gồm: Khu đô thị lịch sử, trung tâm hành chính TP. Lào Cai; Khu trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng tỉnh; Khu hỗn hợp dịch vụ công cộng, đô thị sinh thái ven sông; Đô thị sinh thái, cảnh quan lâm viên; Kinh tế cửa khẩu, công nghiệp và du lịch tâm linh…

Thành phố định hướng phát triển tăng diện tích không gian công cộng, trở thành đô thị xanh (thành phố công viên). Ngoài ra, một số chủ trương lớn khác trong lần điều chỉnh quy hoạch chung này, như: nâng cấp tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh khổ 1,435m; phát triển đô thị gắn với cảnh quan dọc sông Hồng nhằm khai thác du lịch; các công trình thương mại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế tầm cỡ quốc tế…/.

Những định hướng lớn trong Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Lào Cai đến năm 2045
Định hướng phát triển tăng diện tích không gian công cộng
Những định hướng lớn trong Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Lào Cai đến năm 2045
Bản đồ liên hệ vùng