Đối tượng nhận hỗ trợ là những hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được UBND huyện Sốp Cộp phê duyệt; các hộ nghèo chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, dự án khác của...
Cập nhật, 01/09/2020 10:00:03
Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT áp dụng đối với trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông...
Cập nhật, 30/08/2020 17:00:54
Căn cứ vào ý kiến kết luận của các vị chủ trì Hội nghị và ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn...
Cập nhật, 28/08/2020 10:11:54
Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố hãy phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý nhanh các tình huống về phòng, chống dịch bệnh để thực hiện mục...
Cập nhật, 25/08/2020 10:10:43
Các thí sinh đợt 2 sẽ dự thi tại 10 Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quãng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế,...
Cập nhật, 24/08/2020 20:49:57
Quyết tâm này của các nhà lãnh đạo 6 quốc gia ven dòng sông Mê Công – Lan Thương dựa trên ba trụ cột hợp tác: về an ninh – chính trị, về kinh tế và phát triển bền vững, về văn hoá – xã...
Cập nhật, 19/08/2020 09:08:10
Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành; Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế...
Cập nhật, 17/08/2020 10:17:06
Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 và thay thế cho Nghị định số 56/2015/NĐ-CP,...
Cập nhật, 13/08/2020 00:09:46
Ngày 12/8/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã đồng chủ trì cuộc họp bàn...
Cập nhật, 12/08/2020 15:09:03
Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu...
Cập nhật, 11/08/2020 11:31:47
Các doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch Covid-19 sẽ được tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm 2020.