Tạp chí Kinh tế và Dự báo là Cơ quan của Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát hành số đầu tiên vào tháng 10 năm 1967 trên toàn quốc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo hoạt động theo GPXB: 477/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/12/2023, được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong lịch sử hơn 50 năm hoạt động, Tạp chí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Tạp chí được xếp trong danh mục các tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và được cấp Mã số chuẩn quốc tế p-ISSN: 1859-4972 và e-ISSN: 2734-9365. Với tần suất 2 kỳ/tháng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhận được sự cộng tác nội dung của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, các giảng viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tạp chí Điện tử Kinh tế và Dự báo là ấn phẩm Online của Tạp chí Kinh tế và Dự báo, được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2734 - 9365 cho tên miền www.kinhtevadubao.vn. Bên cạnh việc đăng tải các công trình nghiên cứu đã được duyệt đăng trên Tạp chí in, Tạp chí điện tử có mục tiêu truyền tải thông tin chính sách, dự báo kinh tế, thông tin khoa học, các nỗ lực nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong và ngoài nước, bên cạnh khối thông tin thời sự, thị trường vốn, gắn với hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

TỔNG BIÊN TẬP

ThS. Đỗ Thị Phương Lan

Địa chỉ Tòa soạn:

65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 08044474/08049422; fax: 024.3747.3357.

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO