Thứ năm 24/06/2021 19:49 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Mùa giải thứ 3 tìm kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Thủ tướng chỉ đạo thành lập Hội đồng điều phối hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng: “MISA sẵn sàng chia sẻ tri thức, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới”
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Tri thức khoa học cần lan tỏa, không thể để mãi trong “tháp ngà”
Tạo cơ chế cho NIC kết nối, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo Việt Nam
Google phối hợp NIC hỗ trợ đào tạo nhân lực AI, Machine Learning tại Việt Nam
Sáng kiến số hóa: Cơ hội nhận tài trợ từ Australia
Xem thêm
Tiểu quốc Dubai: Đường chân trời cao nhất thế giới
Singapore khác lạ đến ngỡ ngàng
Bộ ảnh được chụp từ một cô gái đi du lịch để sống
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021