Thứ năm 22/02/2024 22:06 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đà phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam
Xếp hạng các trường đại học Việt Nam và quốc tế hướng đến phát triển bền vững
Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Không thể đặt gánh nặng lên vai sinh viên
Ảnh hưởng của các xu hướng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022