Thứ sáu 19/07/2024 15:00 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Bài viết tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức thông qua kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến từ mẫu khảo sát 500 sinh viên.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng GrabFood của người tiêu dùng tại TP. Cần Thơ
Các vai trò và thách thức đối với nhân sự chiến lược - đối tác kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam
Đánh giá lòng trung thành của nông dân đối với đại lý thu mua cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hành vi thanh toán điện tử của người tiêu dùng: Đề xuất mô hình nghiên cứu điển hình trong thanh toán thẻ ngân hàng
Nâng cao hiệu quả phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong bối cảnh kinh tế số
Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân lực kế toán cho chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS trong kinh tế số
Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương
Phân cấp quản lý ngân sách nhìn từ thực tiễn xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Bài viết tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức thông qua kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến từ mẫu khảo sát 500 sinh viên.
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2024