CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được thành lập vào tháng 3/2011, với hoạt động chính là sản xuất và thương mại nhựa gia dụng như: tủ nhựa, bàn nhựa, ghế nhựa, rổ nhựa… Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, địa chỉ tại số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Công ty nhiều năm liền được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Sau gần 11 năm hình thành và phát triển, công ty có 38 nhà phân phối cấp I, sở hữu hơn 200 đại lý phân phối cấp II trải khắp 32 tỉnh thành phố kéo dài từ miền Trung đến miền Tây Nam Bộ.

Nhựa Việt Thành  chào bán 5 triệu cổ phần ra công chúng
Nhựa Việt Thành nhận thấy cơ hội và tiềm năng trong việc đầu tư cho sản phẩm Pallet và thùng rác công nghiệp

Thông qua đợt chào bán cổ phần lần này, toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư dây chuyền máy móc, nguyên vật liệu phục vụ “Dự án phát triển sản phẩm mới pallet và thùng rác công nghiệp”. Sản phẩm Pallet và thùng rác công nghiệp đang có nhu cầu sử dụng rất lớn trên thị trường, đặc biệt đây là sản phẩm có biên lợi nhuận cao, tuy nhiên các đơn vị cung cấp sản phẩm này khá ít do việc sản xuất sản phẩm này đòi hỏi kinh nghiệm và việc tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi mất thời gian với hệ thống phân phối rộng rãi. Với kinh nghiệm 11 năm phát triển trong ngành nhựa, cùng với kênh phân phối rộng khắp cả nước, Nhựa Việt Thành nhận thấy cơ hội và tiềm năng trong việc đầu tư cho sản phẩm Pallet và thùng rác công nghiệp.

Năm 2020, doanh thu của Công ty đạt 526,12 tỷ đồng (tăng 9,16% so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế đạt 13,14 tỷ đồng (tăng 150,4% so với năm 2019).

Doanh thu và lợi nhuận của Nhựa Việt Thành giai đoạn 2019 - quý I/2021

Chỉ tiêu

2019

2020

3T/2021

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

371,15

492,76

549,09

Doanh thu (tỷ đồng)

481,97

526,12

225,08

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

5,25

13,14

12,58

Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (%)

8,34

11,45

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, BCTC quý I/2021 của Công ty Nhựa Việt Thành

Hiện nay, Công ty chỉ tập trung tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước. Trong đó miền Trung và miền Nam là thị trường chủ yếu với doanh thu và lợi nhuận tại 3 miền lần lượt là 11,9% và 14,7% tại miền Bắc, 34,4% và 32,4% tại miền Trung và 53,6% và 52,9% tại miền Nam.

Nhựa Việt Thành đặt mục tiêu phát triển hơn nữa thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, mở rộng thị trường ra miền Bắc, mục tiêu mỗi tỉnh thành phố của Việt Nam sẽ có ít nhất 01 đến 02 nhà phân phối cấp I của Công ty. Đối với thị trường quốc tế, trong 02 năm tới, Công ty sẽ tiếp cận 02 thị trường tiềm năng là Mỹ và Campuchia.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2021

Chỉ tiêu

Thực hiện 2020

Năm2021

Thực hiện QI/2021

% thực hiện (%)

Kế hoạch

% tăng/ giảm so với năm trước (%)

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

526

805

53,04

225

27,95

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

13

67

415,38

13

19,4

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

2,5

8,29

231,6

5,8%

70

Vốn chủ sở hữu

115

278

141,74

177

66,04

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

15

24,1

60,67

7,3

30,29

Cổ tức (%)

-

10

100

-

-

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và báo cáo quý I/2021 của Công ty.