Nhằm ngăn ngừa không để sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an ninh - an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, trụ sở làm việc, kho vật tư, phương tiện vận chuyển LPG, CNG tại các đơn vị, PV GAS đã yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật đối các hoạt động của đơn vị để cập nhật bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn công trình khí

Mỗi đơn vị đều thực hiện đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, các hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, BDSC, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG… của đơn vị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

Trong công tác chuẩn bị, diễn ra việc rà soát, bổ sung đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị dự phòng và tổ chức công tác BDSC các thiết bị đầy đủ, đúng quy định, để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị luôn duy trì ở mức độ cao nhất; Đảm bảo 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn có hiệu lực.

Thường xuyên tổ chức diễn tập, hội thao về phòng cháy chữa cháy

Trong năm 2019 và nửa đầu năm 2020, Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS đã tổ chức rất nhiều hội thao về phòng chống cháy nổ tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên; đồng thời vận động người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tạo thành phong trào rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao những kiến thức và kỹ năng về xử lý tình huống cháy nổ tại cơ sở.

Các đơn vị của PV GAS cũng luôn là những nhân tố đi đầu tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình Khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC. Tổ chức phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí. Công tác phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình Khí, cơ sở SXKD của Tổng Công ty triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết có hiệu quả.

Đối với trụ sở cơ quan, nơi làm việc, tất cả CBCNV được yêu cầu sắp xếp các hồ sơ, tài liệu, vật dụng ngăn nắp, gọn gàng, các vật liệu dễ cháy phải để vào nơi quy định và có biện pháp PCCC, kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, sinh lửa, các chất dễ cháy, nổ, nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện.

Kiểm tra ngắt các nguồn điện, thiết bị sử dụng điện trước khi ra về và bảo đảm các thiết bị chữa cháy ban đầu sẵn sàng và hoạt động tốt. PV GAS quán triệt đến từng CBCNV thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết chống lại các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ.

Người lao động tại Tổng Công ty

Ngoài ra, vào tháng 10 hàng năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS luôn có các hoạt động truyền thông hưởng ứng nhân dịp tháng phòng chống cháy nổ, như: đồng hành cùng chương trình đạp xe trên các đường phố Hà Nội nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức người dân trong công tác an toàn cháy nổ; đồng hành cùng chương trình giao lưu truyền hình “Chúng tôi là lính cứu hỏa”, kết hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy…

Năm 2020, PV GAS hân hạnh đồng hành cùng chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” phát sóng lúc 07h20 thứ 7 hàng tuần và phát lại vào 14h20 thứ 3 và 07h40 thứ 4 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để cùng người dân cập nhật những thông tin và nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy./.