ThS. Đàm Thị Thu Trang

Email:damtrang.vcu@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

ThS. Mai Hải An

Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Thương mại

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây