Cập nhật ngày 29/03/2018 - 17:28:11

           

CPI tháng 3 giảm 0,27%

- Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (29/03), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước, trong đó chủ yếu là do nhóm giao thông, hàng ăn uống giảm.

8/11 nhóm hàng hóa và dch v trong tháng 3 có ch s giá gim

Trong đó, nhóm giao thông gim 0,77% do thuế nhp khu ô tô nguyên chiếc t khu vc ASEAN gim xung 0% làm giá bán ô tô trong nước gim theo; giá xăng du gim 1,3% so vi tháng trước và giá vé ô tô khách, tàu ha gim sau dp tết Nguyên đán 2018.

Nhóm hàng ăn và dch v ăn ung gim 0,62% (lương thc tăng 0,35%; thc phm gim 1,05%) do giá các mt hàng thc phm tươi sng gim sau Tết Nguyên đán, làm CPI chung gim 0,23%. Nhóm nhà và vt liu xây dng gim 0,28%, ch yếu do các doanh nghip trong nước điu chnh gim giá gas t ngày 1/3/2018.

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm sau Tết Nguyên đán 2018

Nhóm đ ung và thuc lá gim 0,28%; may mc, mũ nón, giày dép gim 0,17%; văn hóa, gii trí và du lch gim 0,09%; bưu chính vin thông gim 0,04%; hàng hóa và dch v khác gim 0,1%.

Các nhóm hàng hóa và dch v còn li có ch s giá tăng: Thuc và dch v y tế tăng 1,98% (dch v y tế tăng 2,54%) do trong tháng có 9 tnh, thành ph trc thuc Trung ương thc hin điu chnh tăng giá dch v y tế cho đi tượng không có th bo him y tế (tác đng làm CPI chung tăng 0,1%); thiết b và đ dùng gia đình tăng 0,02%; giáo dc tăng 0,01% (dch v giáo dc tăng 0,01%).

CPI bình quân quý I năm 2018 tăng 2,82% so vi bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 3/2018 tăng 0,97% so vi tháng 12/2017 và tăng 2,66% so vi cùng kỳ năm trước.

Lm phát cơ bn bình quân quý I tăng 1,34% so vi bình quân cùng kỳ

CPI bình quân quý I/2018 tăng so vi bình quân cùng kỳ năm trước do mt s nguyên nhân ch yếu sau: (i) Các đa phương thc hin điu chnh giá dch v y tế và thc hin l trình tăng hc phí; (ii) Hai tháng đu năm nay trùng vi Tết nên nhu cu du lch và đi li tăng lên; (iii) Giá nhiên liu trên th trường thế gii trong 3 tháng đu năm tăng khá mnh làm giá xăng du bình quân quý I tăng 9,18% so vi cùng kỳ, đóng góp 0,38% vào mc tăng CPI chung.

Ngoài ra, còn mt s yếu t như vic tăng lương ti thiu vùng áp dng cho người lao đng các doanh nghip t ngày 1/1/2018 làm giá bình quân mt s dch v như sa cha đ dùng gia đình, bo dưỡng nhà , dch v thuê người giúp vic gia đình tăng t 2%-8% so vi cùng kỳ năm trước.

Bên cnh đó, có mt s yếu t góp phn kim chế tc đ tăng CPI quý I năm 2018: Ch s giá nhóm thc phm gim 1,47% so vi cùng kỳ năm 2017 (do giá tht ln gim khá mnh); các cp, các ngành tích cc trin khai các bin pháp bình n giá c th trường trong dp Tết Nguyên đán, không đ xy ra hin tượng tăng giá đt biến; Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã điu hành chính sách tin t kiên đnh mc tiêu gi n đnh vĩ mô và kim soát lm phát.

Lm phát cơ bn tháng 3/2018 gim 0,09% so vi tháng trước và tăng 1,38% so vi cùng kỳ năm trước. Lm phát cơ bn bình quân quý I/2018 tăng 1,34% so vi bình quân cùng kỳ năm 2017./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan