Cập nhật ngày 30/01/2015 - 15:44:13

           

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2015 giảm 13,8%

- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 1/2015 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 1,95 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 859 triệu USD, giảm 11,8%; thuỷ sản ước đạt 412 triệu USD, giảm 25,6%; lâm sản chính ước đạt 520 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Hầu hết các mặt hàng nông sản chính đều giảm về lượng và giá trị. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 312 nghìn tấn với trị giá 152 triệu USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 12,7% về giá trị so với tháng 1/2014.

Tháng 1/2015, xuất khẩu cà phê ước đạt 100 nghìn tấn, với giá trị ước đạt 202 triệu USD, giảm 28,9% về lượng và giảm 23,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 1 đạt 109 nghìn tấn, giá trị đạt 112 triệu USD, tăng 70,5% về khối lượng nhưng giảm 15,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 1 ước đạt 9 nghìn tấn, với giá trị ước đạt 49 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng và giảm 28,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, mặt hàng chè và hạt điều vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Xuất khẩu chè tháng 1 năm 2015 ước đạt 9 nghìn tấn, với giá trị ước đạt 17 triệu USD, tăng 1,4% về lượng và tăng 5,7% về giá trị cùng kỳ năm 2014.

 Khối lượng xuất khẩu hạt điều tháng 1 năm 2015, ước đạt 18 nghìn tấn với giá trị ước đạt 129 triệu USD, tăng 19,9% về khối lượng và tăng 16,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 494 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngành hàng thủy sản trước giờ vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, song, trong tháng 1/2015 giá trị xuất khẩu thủy sản chỉ ước đạt 412 triệu USD và giảm tới 25,6% so với cùng kỳ năm 2014.

 

 Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu về thủy sản của Việt Nam, chiếm 21,82% tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này. /.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan