Cập nhật ngày 09/02/2018 - 20:13:52

           

Thủ tướng giao Bộ KHĐT xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf

- Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg.

Nhiều năm qua, quy hoạch sân golf nằm ở các khu vực ven biển, đồng bằng hay trung du của một số tỉnh không theo quy hoạch, nhiều dự án sân golf thực tế lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm quy định quản lý rừng và sinh thái mặt nước và đất.

 Nhiều dự án sân golf được vẽ ra chỉ để chủ đầu tư xí đất, xin dự án để biến thành các khu biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng. Chính điều này đã tạo nên những bức xúc trong dư luận.

Do vậy, mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg, ngày 26/11/2009; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 và các pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 60 sân golf ở gần 30 tỉnh, thành, với tổng quỹ đất sử dụng là 9.270 ha. Theo quy hoạch về phát triển sân golf đến 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, cả nước sẽ có 90 sân golf, tức trung bình mỗi tỉnh thành sẽ có 1,4 sân.

 

 

 

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan