Cập nhật ngày 01/08/2012 - 11:20:36

           

Năm 2020, doanh thu viễn thông chiếm 6-7% GDP

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, doanh thu viễn thông chiểm khoảng 6-7% GDP.

Sẽ hình thành 03-04 tập đoàn, tổng công ty mạnh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, doanh thu viễn thông chiểm khoảng 6-7% GDP.

Quy hoạch nêu rõ, mục tiêu đến năm 2015, có 40 đến 45% hộ gia đình có điện thoại cố định; tỷ lệ người sử dụng internet chiếm 40 đến 45% dân số và đến năm 2020 tỷ lệ này đạt 55 đến 60%.

Đến năm 2015, phủ sóng di động hơn 90% dân số cả nước, đến năm 2020 là hơn 95%, tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15 đến 17 tỷ USD, chiếm khoảng 6 đến 7% GDP.

Bảo đảm phủ sóng toàn diện

 Quy hoạch xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 đó là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng….

   Các dịch vụ viễn thông phải được cung cấp với chất lượng tốt, giá cước hợp lý trên cơ sở cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Phát huy nội lực tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông

Bên cạnh đó ưu tiên áp dụng các công nghệ viễn thông tiến tiến hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sự dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông. Đồng thời đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử.

   Hình thành 03-04 tập đoàn, tổng công ty mạnh

Theo quy hoạch, định hướng phát triển thị trường phát triển bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở tạo lập cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng như cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, Internet bằng rộng phải có ít nhất 3 doanh nghiệp tham gia. Song tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông dẫn đến cạnh tranh quá mức và hiệu quả thấp.

Thị trường viên thông sẽ được cơ cấu lại trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông  nhằm hình thành 03-04 tập đoàn, tổng công ty mạnh hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên viễn thông. Việc kiểm soát chặt tập trung kinh tế, phân bổ nguồn lực hợp lý cũng được đưa ra để chống độc quyền hóa.

Bên cạnh đó cần phát huy nội lực, tạo điều kiện các thành phần kinh tế tham gia phát triển thông qua chính sách cấp phép và từng bước cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối. Song, Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối những đơn vị cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảo quốc phòng an ninh.

Đồng thời, khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông có đủ năng lực, điều kiện mở rộng kinh doanh và đầu tư ra thị trường nước ngoài trên cơ sở tuân thủ luật pháp và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan