Cập nhật ngày 17/03/2015 - 18:49:00

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 17/3/2015

Hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Đề án tri thức trẻ; Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế tại trường mầm non, phổ thông ; Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN; Nhật Bản hỗ trợ rà phá bom, mìn tại Hà Tĩnh là những c.

Hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Đề án tri thức trẻ

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 38,72 tỷ đồng (80% tổng nhu cầu kinh phí Đề án) cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Đề án trí thức trẻ của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2017.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế tại trường mầm non, phổ thông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tạm thời dừng tuyển viên chức chuyên trách công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất các giải pháp cần thiết tiết kiệm tối đa biên chế các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2015.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả về công tác y tế trường học và hoạt động tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

 

Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đến hết năm 2015 là 160.000 tỷ đồng.

Nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ Quỹ đầu tư phát triển; vốn đầu tư do quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; vốn nhà nước do nhận bàn giao tài sản từ bên ngoài (tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ của EVN, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn; đồng thời có giải pháp tạo nguồn bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

 

Nhật Bản hỗ trợ rà phá bom, mìn tại Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt văn kiện Dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản.

Dự án trên được thực hiện trong 25 tháng (trong đó thời gian thi công tại thực địa là 24 tháng) với kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ JAIF là 3.970.526 USD

Mục tiêu tổng thể của Dự án là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội góp phần vào xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cụ thể Dự án sẽ làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550 ha đất đai bị ô nhiễm nặng nề do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh tại 12 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh, với độ sâu dò tìm đến 5m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan