KCN Yên Phong thuộc địa phận thị trấn Chờ, xã Đông Tiến và Tam Giang, huyện Yên Phong.

Ngày 10/09/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND, thành lập Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Theo Quyết định, KCN Yên Phong II-C thuộc địa phận thị trấn Chờ, xã Đông Tiến và xã Tam Giang, huyện Yên Phong. Khu công nghiệp có diện tích quy hoạch khoảng 219,22ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.234 tỷ đồng, do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Thời gian hoạt động Khu công nghiệp là 50 năm, kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, ngày 11/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1139/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong II-C. Giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II-Phân khu C, tỷ lệ 1/2.000. Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các xã Đông Tiến, xã Tam Giang, xã Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, có ranh giới như sau: Phía Bắc lấy đến tim ĐT.285B; phía Đông giáp Dân cư cũ và ĐT 295; phía Tây giáp ĐT. 277; phía Nam giáp thôn Trác Bút - thị trấn Chờ.

Các khu chức năng trong Khu công nghiệp bao gồm: Khu đất xây dựng nhà máy, khu điều hành, dịch vụ, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối… Vị trí và quy mô các khu chức năng phù hợp với đồ án Quy hoạch chung Khu công nghiệp Yên Phong II được phê duyệt và được kết nối với nhau qua các trục giao thông trong Khu công nghiệp .

Các công trình trong Khu công nghiệp theo kiến trúc hiện đại, hợp khối với chức năng công nghiệp. Các công trình điều hành, dịch vụ có chiều cao từ 2-9 tầng; công trình nhà máy có chiều cao từ 1-7 tầng./.