Lãnh đạo Bộ Tài chính cùng lãnh đạo ngành chứng khoán chúc mừng ông Nguyễn Thành Long, ông Phạm Văn Hoàng nhận nhiệm vụ lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam

Những cương vị mới

Ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1972, Tiến sĩ khoa học (TSKH) kinh tế và tiến sĩ chuyên ngành (TS) kinh tế tại Đại học Kinh tế Warszawa, Cộng hòa Ba Lan. Ông Nguyễn Thành Long là người có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học về thị trường tài chính, định giá chứng khoán phái sinh, quản trị rủi ro và tối ưu hóa ngẫu nhiên. Trong hoạt động chuyên môn, ông Nguyễn Thành Long đã công tác nhiều năm trong ngành chứng khoán. Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội (HNX), ông Nguyễn Thành Long công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), từng giữ các vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư Chứng khoán và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCK từ năm 2013 đến năm 2016.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Sở GDCK Việt Nam, Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBCK làm thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam, theo Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 24/3/2021.

Ông Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1973, thạc sỹ Tài chính tín dụng Đại học Kinh tế quốc dân. Ông Phạm Văn Hoàng có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Ông Phạm Văn Hoàng đã từng công tác tại Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, UBCK, từng giữ các vị trí Phó, Trưởng phòng Thị trường vốn, phòng Xổ số, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ phó Vụ Tổ chức Bộ Tài chính và giữ chức Phó Chủ tịch UBCK từ năm 2016 đến nay.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, là công ty mẹ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Sở GDCK Việt Nam có tên viết tắt là VNX, trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ 2 sở HNX và HOSE.

Ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX

Với việc Chủ tịch HNX được bổ nhiệm làm Chủ tịch Sở GDCK Việt Nam, Bộ Tài chính đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX.

Ông Nguyễn Duy Thịnh sinh năm 1981, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Columbia Southern Hoa Kỳ, trình độ lý luận chính trị Cao cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Duy Thịnh công tác tại Bộ Tài chính từ năm 2004, trải qua các vị trí như Phó trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ (từ 4/2014 - 9/2015); Trưởng phòng Tổng hợp Thư ký Văn phòng Bộ (từ 10/2015 - 3/2020); Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (từ 4/2020 – nay).

Sở GDCK Việt Nam cần sớm hoạt động, xử lý tình trạng nghẽn lệnh và tiếp tục phát triển TTCK

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Theo Thứ trưởng, nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực chứng khoán trong năm 2021 là hết sức nặng nề, đặc biệt từ công tác xây dựng quy chế, phân cấp, quy chế của HNX và HOSE, kiện toàn đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất...để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian tới. Cũng như phân công, phân cấp, điều phối để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động sôi động, minh bạch, ổn định, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, với thực trạng hiện nay, đòi hỏi sự chỉ đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với HNX và HOSE để thực hiện các giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh giao dịch của HOSE giai đoạn vừa qua, để tạo môi trường giao dịch thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và cho các công ty chứng khoán nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)./.