Sau khi xem xét đề xuất của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, mã chứng khoán TVS đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), đại hội cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) của TVS vừa thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thay vì 100% như hiện hành.

Cùng với thông qua chuyển trụ sở chính của TVS từ Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Hà Nội sang Tòa nhà Harec, 4 Láng Hạ, Hà Nội, Đại hội cổ đông còn thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc TVS thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Chứng khoán Thiên Việt giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 49%
Với tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm còn 49%, không còn cơ hội để cổ đông ngoại nắm cổ phần chi phối tại TVS

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm nay, để tránh tác động tiêu cực của tình trạng nghẽn lệnh trên HOSE, Hội đồng quản trị của TVS đề xuất cổ đông thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu TVS tạm thời từ HOSE sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhưng đại hội đã phản đối đề xuất này.

Diễn biến giá cổ phiếu TVS từ đầu tháng 6/2021 đến nay khá ổn định, với mức dao động từ 23.000-24.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, TVS có giá 24.100 đồng/cổ phiếu./.