MBS đang hoạt động với vốn điều lệ là 1.643 tỷ đồng. Công ty sẽ chào bán là 103.287.817 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 70.423.512 cổ phiếu; chào bán cho cán bộ, công nhân viên 8.216.076 cổ phiếu; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức dự kiến 24.648.230 cổ phiếu. Giá chào bán cho cổ đông cũng như người lao động của MBS được chốt là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành của MBS đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2021 thông qua. Công ty huy động vốn nhằm 3 mục đích. Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty; bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin; đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Được biết, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận quyền mua cổ phiếu: 18/05/2021. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên là từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021.

Năm 2021, MBS tiếp tục đẩy mạnh bán chéo với Tập đoàn MB, đầu tư vào công nghệ thông tin và ứng dụng số hóa

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, Tổng giám đốc MBS Trần Hải Hà nhận định, dù vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi tình hình dịch bệnh khó có thể được kiểm soát hoàn toàn trên toàn cầu trước thời điểm cuối năm 2021, song xu hướng phục hồi của các đầu tầu kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản đã rõ ràng. Kinh tế Việt Nam có độ mở tương đối cao; do đó, nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi bởi xu hướng chung của kinh tế thế giới. Dựa trên những dự báo đó, MBS đã đặt mục tiêu năm 2021 với tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán chéo với Tập đoàn MB, đầu tư vào công nghệ thông tin và ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng, tiếp tục định hướng là công ty Chứng khoán có doanh thu IB cao nhất tại Việt Nam.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của MBS tăng trưởng mạnh, đạt 336 tỷ đồng, là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. MBS từng bước chuyển đổi số hoạt động môi giới, sắp xếp tổ chức hoạt động tại các chi nhánh phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, MBS quản trị rủi ro an toàn hiệu quả, không phát sinh nợ xấu trong nhiều năm liên tiếp.

Quý I năm 2021, MBS đạt doanh thu hoạt động 400,875 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 99,97 tỷ đồng, tăng trưởng gần 380% so với quý I năm 2020./.