Dự án được thực hiện năm 2021, với sự hỗ trợ của TAB và Ban IV. Các chuyên gia của dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng năng lực cạnh tranh về du lịch của 15 tỉnh, thành phố của Việt Nam dựa trên những tiêu chí khác nhau. Mục đích của dự án VTCI là xếp hạng năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam nhằm xây dựng định hướng cho phát triển du lịch Việt Nam trong tương lai.

Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) 2021

Theo kết quả công bố chính thức chiều nay 18/1, các địa phương đạt chỉ số cạnh tranh du lịch cao bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh ngành du lịch gặp nhiều khó khăn lớn do tác động của dịch Covid-19 trong 2 năm qua. Việc công bố diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) xây dựng Quỹ Phát triển du lịch và Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến” do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp với TAB đồng tổ chức.

Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) 2021

Tại hội nghị, ông Kai Partale, chuyên gia dự án EU cho biết VTCI là một công cụ để điểm đến du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh một cách có mục tiêu, để kiểm soát việc đạt được các mục tiêu đó và hoạch định các biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển du lịch mạnh mẽ hơn.

Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) 2021

VTCI được xây dựng trên một hệ thống gồm hơn 70 chỉ số đánh giá các khía cạnh khác nhau liên quan tới năng lực cạnh tranh du lịch. Phương pháp tiếp cận của hệ thống dựa trên các chỉ số Năng lực cạnh tranh Du lịch và Lữ hành (TTCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo đó, hệ thống được điều chỉnh và bổ sung các chỉ số lựa chọn phù hợp với đặc thù của Việt Nam, tạo cơ sở cho việc so sánh năng lực cạnh tranh du lịch giữa các tỉnh. Các nhóm chỉ số để phân tích và đánh giá bao gồm môi trường kinh doanh, y tế và vệ sinh, nguồn nhân lực và thị trường lao động, mức độ ưu tiên cho lữ hành và du lịch, môi trường bền vững, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) 2021

Năm 2019, lần đầu tiên VTCI được nghiên cứu thí điểm tại 5 điểm đến du lịch trên cả nước và công bố tại Diễn đàn cấp cao Du lịch và Lữ hành Việt Nam (Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF). "Đây chính là thời điểm cần thiết để phân tích và đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các điểm đến du lịch. Đặc biệt là hiện tại, khi ngành du lịch đang phải trải qua những thách thức chưa có tiền lệ thì điều quan trọng là phải đặt ra hướng đi phù hợp cho tương lai. Với ý nghĩa đó, VTCI là công cụ quan trọng trong lộ trình phát triển”, Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch TAB nhấn mạnh.

Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) 2021

Ông Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân khẳng định những lợi ích thiết thực của VTCI: “Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch giúp các tỉnh, thành phố có cơ sở khoa học để định hướng phát triển du lịch, và nhằm đạt được các mục tiêu dựa trên những nguyên tắc cơ bản là đối thoại với các bên liên quan.”, ông Bình nhận định.

Theo các ý kiến đại biểu, vấn đề mấu chốt được xác định tại thời điểm này là việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng VTCI phải đảm bảo tính bền vững. Về vấn đề này, đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu đưa ra khuyến nghị cần phải giao trách nhiệm cho một đơn vị có tư cách được thừa nhận và độc lập, đảm bảo có đủ tính minh bạch và đáng tin cậy để đại diện cho ngành du lịch tiếp tục thực hiện dự án VTCI.

Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) được thành lập năm 2012 trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án EU cho ngành du lịch Việt Nam và đến năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ kí quyết định trở thành một thành viên trong Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng, thuộc Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân của Hội đồng và chịu trách nhiệm tham mưu cải cách, phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch. TAB hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam dựa trên mô hình mối quan hệ đối tác công tư. TAB tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại đa bên với mục đích thảo luận những cơ hội và thách thức của ngành du lịch, đặc biệt quan tâm tới những khía cạnh đảm bảo tính bền vững trong phát triển du lịch cũng như tư vấn và hỗ trợ Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện chức năng là cơ quan xúc tiến du lịch, hoạch định chính sách, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ ngành du lịch./.