Uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp; đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding; và khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022. Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022 được công bố theo 2 danh sách: Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín và Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022.

Trải qua hơn 2 năm kinh tế toàn cầu và trong nước phải đối mặt với những khủng hoảng to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra, thế giới cũng đang dần trở lại thời kỳ bình thường tiếp theo. Khủng hoảng qua đi cũng mang lại những cơ hội để làm mới chính mình với các công ty bảo hiểm trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Các hãng bảo hiểm nỗ lực cung cấp nhiều giải pháp bảo vệ khách hàng, giúp họ chiến đấu trong trận chiến COVID-19.

Theo đánh giá của VNR, quy trình mua bảo hiểm cũng dễ dàng và liền mạch hơn. Thực tế, trải qua đại dịch, khách hàng cũng nhận thức rõ về lợi ích của bảo hiểm, thu nhập và nhu cầu lập kế hoạch tài chính của họ cũng cao hơn. Trong bối cảnh phục hồi chung đó của toàn nền kinh tế, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia VNR vẫn đưa nhận định khá thận trọng về triển vọng ngành bảo hiểm trong năm 2022 với dự báo tăng trưởng doanh thu ngành bảo hiểm thấp hơn so với năm 2021 do các chi phí gia tăng và xu hướng giảm đà tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ.

Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022

Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2022, tháng 7/2022

Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022

Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022, tháng 7/2022