Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 125 triệu đồng, do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 250 triệu đồng
Với hai hành vi vi phạm, Công ty Chứng khoán Tiên Phong bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 250 triệu đồng

Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Tiên Phong còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể, trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty Chứng khoán Tiên Phong và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Điều này chứng tỏ, Công ty Chứng khoán Tiên Phong chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định./.