Xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị

Đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết trước UBTVQH. Ảnh: Quốc hội
UBTVQH thống nhất áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/01/2022 và thực hiện trong 5 năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ để hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội đưa tin, trình bày dự thảo Nghị quyết trước UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58-NQ/TW, trong đó đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Dự thảo Nghị quyết đề cập đến tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh. Các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa phải bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước...

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Thường trực Ủy ban cho rằng, căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội có thẩm quyền ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Vì vậy, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là đúng thẩm quyền. Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị việc xây dựng cơ chế cần quán triệt thêm một số nguyên tắc, quan điểm gồm:

Thứ nhất, các quy định về chính sách đặc thù cần thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với thực lực, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Thứ hai, phải phù hợp với thực tiễn, mức độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm hài hòa với các địa phương khác có cùng đặc điểm và địa phương được hưởng cơ chế đặc thù.

Thứ ba, cơ chế đặc thù phải gắn với đề cao tính tự lực, tự cường, chủ động, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, làm tiền đề để giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm cụ thể, nhất là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nguồn lực từ cơ chế đặc thù.

UBTVQH thống nhất áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/01/2022

Cũng theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, đa số các thành viên UBTVQH tán thành với việc cần ban hành Nghị quyết. Cùng với thống nhất và cơ bản đồng thuận với dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, Thanh Hóa cần thêm sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để phát triển so với lợi thế, tiềm năng của mình.

Đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết có thể rộng hơn, điều chỉnh cả về tổ chức bộ máy. Ảnh: Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai nên cần chú trọng để phát triển tiềm năng đó. Tỉnh Thanh Hóa có khát vọng, tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng phía Bắc, thậm chí là một trong những tứ giác phát triển.

Nhìn nhận, việc Chính phủ trình Quốc hội ban bành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là hoàn toàn có đủ cơ sở chính trị và pháp lý, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết có thể rộng hơn, điều chỉnh cả về tổ chức bộ máy. Vì thế, căn cứ vào nhu cầu thực tế của tỉnh, Thanh Hóa nên rà soát về tổ chức bộ máy biên chế, thủ tục hành chính để có đề xuất phù hợp, phát triển tỉnh tương xứng với lợi thế và tiềm năng.

“Thanh Hóa có thể nghiên cứu thêm thuế nhà ở, vì thuế này gắn với chính quyền địa phương. Tỉnh Thanh Hoá có thể đi đầu thí điểm, sau này có thể áp dụng cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…”, ông Vương Đình Huệ gợi mở.

Đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH thống nhất áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/01/2022. Ảnh: Quốc hội

Kết luận Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho rằng, để tăng nguồn lực phát triển cho Thanh Hóa, đạt được mục tiêu như Nghị quyết của Bộ Chính trị, UBTVQH trình Quốc hội cho phép tỉnh Thanh Hóa mức dư nợ được vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp, tăng 20% so với các thành phố đã cho phép. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hàng năm cụ thể do Quốc hội quy định. Hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao... để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế này.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, nghiên cứu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về thuế liên quan đến nhà hoặc thí điểm cơ chế này.

UBTVQH thống nhất áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/01/2022 và thực hiện trong 5 năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ để hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết. Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra chính thức, để trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 2 tới.../.

Link gốc nội dung tại: Cổng thông tin điện tử Quốc hội (quochoi.vn)

Đề xuất cơ chế đặc thù, phát triển Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới Đề xuất cơ chế đặc thù, phát triển Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới