Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12 (838)

Lạm phát là một trong những biến số kinh tế vĩ mô quan trọng của nền kinh tế đất nước. Việc kiểm soát lạm phát có vai trò rất lớn đối với mỗi quốc gia. Trong đó, dự báo lạm phát đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng chính sách tiền tệ và điều hành đất nước, vì dự báo lạm phát giúp các nhà hoạch định chính sách chủ động đưa ra các quyết định nhằm kiểm soát lạm phát và nền kinh tế trong dài hạn. Bài viết Các phương pháp dự báo lạm phát và khả năng áp dụng tại Việt Nam”, của tác giả Vũ Thị Huyền Trang nêu tổng quan sơ bộ một số phương pháp dự báo lạm phát phổ biến, kết hợp với kết quả thực nghiệm dựa trên bộ số liệu theo tháng của Việt Nam để đưa ra các ưu, nhược điểm của từng phương pháp và một số đề xuất giúp lựa chọn phương pháp dự báo lạm phát phù hợp.

Đại dịch Covid-19 là một tình huống hiếm gặp, đã tác động sâu, rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và thị trường tài chính cũng không đứng ngoài các tác động này. Với thị trường cận biên như thị trường chứng khoán Việt Nam, việc nghiên cứu sự biến động trong giai đoạn Covid-19 sẽ giúp cung cấp thêm thông tin về sự phát triển của thị trường, từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết sách phù hợp và các nhà đầu tư có chiến lược đầu tư hợp lý. Bài viết Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 - Tiếp cận từ phương pháp Entropy”, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Đức Mạnh xem xét mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trước và trong giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị.

Tại Việt Nam, xóa đói giảm nghèo luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hướng đến các đối tượng nghèo đói ở Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nhận thấy rằng, chất lượng cuộc sống liên quan đến nhiều yếu tố hơn là thu nhập hay tiêu dùng, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, bền vững hơn. Qua bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thanh Nga sử dụng mô hình hồi quy logistic trên bộ dữ liệu từ cuộc Khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) năm 2018 nhằm đánh giá thực trạng nghèo đa chiều tại khu vực nông thôn Việt Nam năm 2018, đồng thời đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều của hộ gia đình tại khu vực này.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới, khi các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp gấp rút áp dụng và phát triển công nghệ để chống lại tác động của đại dịch đến sức khỏe và kinh tế của người dân. Quyền sở hữu trí tuệ có tác động đến tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân trong nền kinh tế. Bài viết Mối quan hệ giữa hoạt động sở hữu trí tuệ và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia OECD và khuyến nghị cho Việt Nam”, của tác giả Phạm Tiến Mạnh tìm hiểu mối quan hệ của hoạt động sở hữu trí tuệ với tăng trưởng kinh tế, bằng việc nghiên cứu dữ liệu từ 37 quốc gia OECD trong giai đoạn 1980-2020, vốn là những quốc gia đi trước, phát triển hơn Việt Nam, để từ đó tìm ra bài học rút ra cho Việt Nam trong thời gian tới.

Ý định mua hàng bắt đầu từ khi khách hàng muốn được thỏa mãn nhu cầu bằng cách có được sản phẩm, dịch vụ nhất định. Khi có ý định mua sản phẩm du lịch, khách du lịch có thể có những hành động sau: mua luôn vì các điều kiện để mua hàng đều thuận lợi, sẽ mua trong tương lai nếu hiện tại có một hoặc một vài điều kiện (các điều kiện về tài chính, thời gian hoặc các điều kiện khác) chưa đáp ứng được, giới thiệu cho người khác mua. Trong bối cảnh công nghệ bùng nổ như hiện nay, một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn tới ý định mua sản phẩm du lịch phải kể đến các công cụ marketing - mix trực tuyến. Bài viết Ảnh hưởng của các yếu tố marketing - mix trực tuyến tới ý định mua dịch vụ du lịch”, của tác giả Kiều Thu Hương nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố marketing - mix trực tuyến tới ý định mua dịch vụ du lịch của khách du lịch, từ đó giúp các doanh nghiệp du lịch đưa ra những quyết định marketing - mix phù hợp để nâng cao ý định mua dịch vụ du lịch trong tương lai.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Vũ Thị Huyền Trang: Các phương pháp dự báo lạm phát và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Đức Mạnh: Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 - Tiếp cận từ phương pháp Entropy

Bùi Quốc Hoàn, Phạm Thị Hương Huyền: Xây dựng danh mục tối ưu dựa trên phương pháp học máy: Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thanh Nga: Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn Việt Nam

Nguyễn Danh Nam, Lê Thu Hằng, Vũ Thu Phương: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp dẫn khách du lịch tại điểm đến TP. Hà Nội

Nguyễn Bách Khoa: Đánh giá sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với mạng điện thoại di động VinaPhone, TP. Cần Thơ

Phạm Tiến Mạnh: Mối quan hệ giữa hoạt động sở hữu trí tuệ và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia OECD và khuyến nghị cho Việt Nam

Kiều Thu Hương: Ảnh hưởng của các yếu tố marketing - mix trực tuyến tới ý định mua dịch vụ du lịch

Vũ Đình Ái, Huỳnh Văn Bình: Độ nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực thời trang của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Vũ Xuân Thuỷ, Phạm Khánh Linh: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phương thức thanh toán điện tử trong giai đoạn đại dịch Covid-19: Trường hợp sinh viên Hà Nội

Vũ Minh Hiếu, Đoàn Đặng Phi Hùng: Các nhân tố ảnh hưởng tới Hiệu suất làm vệc của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Uyên Thi: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của sinh viên Trường Đại học Duy Tân sau khi ra trường

Đinh Thị Thu Hân: Nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Văn Hạnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình

Nguyễn Quốc Anh: Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của hệ thống NHTM nhìn từ góc độ quy mô và chất lượng tài sản

Lê Hà Yến Nhi, Phạm Thị Hiền Thảo, Trần Thị Thùy Linh, Chu Thị Nga: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ chuỗi khối vào hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Phương Thảo, Thái Thị Phương Thảo, Vũ Hạnh Nguyên, Lê Thị Thanh Trà, Sái Thị Hoài Linh: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ Thị Diệu Ánh: Tác động của vốn cá nhân đến ý định khởi sự kinh doanh của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trần Ái Cầm: Phát triển bền vững trong trường đại học thông qua Phong cách lãnh đạo và quản lý sự thay đổi

Lê Trương Hiền Hòa: Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh

Bùi Ngọc Bích Thảo, Đinh Bá Hùng Anh: Đề xuất mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của tiếp thị truyền thông xã hội đến hành vi người tiêu dùng thông qua tài sản thương hiệu: Trường hợp Đại học Quốc tế Sài Gòn

Dương Thị Lan: Phương pháp giảng dạy môn kế toán tài chính theo chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Đồng Tháp

Trần Minh Thu, Trần Thị Hồng Ngọc: Tác động của truyền thông đến hành vi mua sắm xanh của sinh viên chuyên ngành kinh tế ở Hà Nội

Nguyễn Hoài Long, Đinh Vân Oanh, Lê Phạm Khánh Hòa: Sự thay đổi hành vi sử dụng túi thân thiện môi trường trước tác động của Chương trình marketing xanh: Nghiên cứu tại siêu thị BRG Lạc Long Quân, Hà Nội

Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty PVI Quảng Bình

Trần Đức Anh, Nguyễn Mai Phương, Đỗ Ngọc Kiên: Điều chỉnh chương trình đào tạo thương mại quốc tế trong bối cảnh mới: Tiếp cận từ so sánh sự hài lòng của sinh viên ngành kinh tế

Nguyễn Ngọc Tú Vân, Trần Kim Hân: Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ E-banking của khách hàng cá nhân tại TPBank

Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Diệu Linh: Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán môi trường của các doanh nghiệp sản xuất đồ uống niêm yết

Trương Ngọc Anh, Trương Thị Nam Thắng: Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của phong cách lãnh đạo tới cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động tại các trường đại học ở Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Thị Huyền: Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân và gia đình tới sự sẵn sàng chi trả học phí đại học

Nguyễn Đức Thiên Thư, Vũ Thị Thanh Mai: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên khối ẩm thực tại các khách sạn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Nhĩ, Quan Tiểu Mỹ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Nhâm Tuấn Cảnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life Việt Nam

Võ Thị Vân Khánh: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức

Trương Thị Xuân Đào, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Phương Thanh, Nguyễn Cao Nam Trường: Ý định lựa chọn nhận/trả phòng không tiếp xúc tại khách sạn: Trường hợp nghiên cứu khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hạnh, Trương Thanh Tú: Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh

Lê Anh Thư, Lưu Thị Thanh Mai: Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên các Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Nguyễn Thị Hồng Nhung: Phát triển du lịch tỉnh An Giang theo hướng bền vững

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Thị Huỳnh Như, Hoàng Ngọc Phương Uyên, Bùi Thị Bích Hào, Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Đỗ Thành Nhân: Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc trái ngành của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Trương Hoài Anh, Nguyễn Văn Trình, Đinh Bá Hùng Anh: Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh: Trường hợp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

IN THIS ISSUE

Vu Thi Huyen Trang: Inflation forecasting methods and their applicability in Vietnam

Nguyen Thi Thao, Hoang Duc Manh: The efficiency of Vietnam’s stock market during the Covid-19 period - From the Entropy approach

Bui Quoc Hoan, Pham Thi Huong Huyen: Building an optimal portfolio based on machine learning: The case of Vietnam’s stock market

Nguyen Thanh Nga: Factors affecting multidimensional poverty in rural areas of Vietnam

Nguyen Danh Nam, Le Thu Hang, Vu Thu Phuong: A study on factors affecting the atraction of tourists to Hanoi city

Nguyen Bach Khoa: Evaluation of customer satisfaction and loyalty to VinaPhone mobile network in Can Tho city

Pham Tien Manh: The relationship between intellectual property activity and economic growth: An empirical study in OECD countries and recommendations for Vietnam

Kieu Thu Huong: Influence of online marketing - mix elements on the intention to buy tourism services

Vu Dinh Ai, Huynh Van Binh: Brand recognition in the fashion field of consumers in Ho Chi Minh City

Vu Xuan Thuy, Pham Khanh Linh: Factors affecting the intention to use e-payment methods during the Covid-19 pandemic: The case study of Hanoi students

Vu Minh Hieu, Doan Dang Phi Hung: Factors affecting employee performance in SMEs in Ho Chi Minh City

Pham Thi Uyen Thi: Factors affecting students’ ability to find a job at Duy Tan University after graduation

Dinh Thi Thu Han: Factors influencing the application of e-commerce in SMEs in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Quynh Huong, Nguyen Van Hanh: Factors impacting the development of green tourism in Ninh Binh

Nguyen Quoc Anh: Profits and risks from income diversification of the commercial banking system from the perspective of size and asset quality

Le Ha Yen Nhi, Pham Thi Hien Thao, Tran Thi Thuy Linh, Chu Thi Nga: Factors affecting the intention to apply blockchain technology to the operation of Vietnamese SMEs

Nguyen Thi Thuong, Nguyen Phuong Thao, Thai Thi Phuong Thao, Vu Hanh Nguyen, Le Thi Thanh Tra, Sai Thi Hoai Linh: Determinants of FDI attraction into high-tech agricultural product processing industry in Vietnam Mekong Delta region

Ho Thi Dieu Anh: Impact of personal capital on the intention to start a business of rural workers in Nghe An province

Tran Ai Cam: Sustainable development in university through leadership style and management of change

Le Truong Hien Hoa: Proposing a research model of factors affecting tourism development in Ho Chi Minh City

Bui Ngoc Bich Thao, Dinh Ba Hung Anh: Proposing a research model on the influence of social media marketing on consumer behavior through brand equity: The case of Saigon International University

Duong Thi Lan: Teaching method of financial accounting subject under advanced program at Dong Thap University

Tran Minh Thu, Tran Thi Hong Ngoc: Impact of media on green shopping behavior of economics students in Hanoi

Nguyen Hoai Long, Dinh Van Oanh, Le Pham Khanh Hoa: The change in behavior of using environmentally friendly bags under the impact of the Green marketing program: The case of BRG supermarket in Lac Long Quan, Hanoi

Nguyen Xuan Long, Nguyen Thi Thanh Huyen: Assessing customer satisfaction with the quality of non-life insurance services of PVI Quang Binh

Tran Duc Anh, Nguyen Mai Phuong, Do Ngoc Kien: Adjusting the international trade program in the new context: From the comparison of economics students’ satisfaction

Nguyen Ngoc Tu Van, Tran Kim Han: Evaluation of factors impacting the decision to use E-banking services of individual customers at TPBank

Nguyen Thi Mai Anh, Nguyen Thi Dieu Linh: Factors affecting the disclosure of environmental accounting information at listed beverage companies

Truong Ngoc Anh, Truong Thi Nam Thang: Proposing a research model to study the impact of leadership style on employees’ well-being at work in universities in Vietnam

Nguyen Thi Phuong Dung, Pham Thi Huyen: Influence of personal and family factors on willingness to pay college tuition

Nguyen Duc Thien Thu, Vu Thi Thanh Mai: Factors affecting the loyalty of food and beverage staf at hotels in Ho Chi Minh City

Nguyen Xuan Nhi, Quan Tieu My: Determinants of the decision to choose Saigontourist Hospitality College

Nguyen Phuc Quy Thanh, Nham Tuan Canh: Factors affecting employee motivation at Cathay Life Vietnam

Vo Thi Van Khanh: Research model of factors affecting employee engagement with the organization

Truong Thi Xuan Dao, Nguyen Ngoc Thao, Tran Phuong Thanh, Nguyen Cao Nam Truong: Intention to choose contactless check-in/check-out at hotels: Case study of customers in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Hanh, Truong Thanh Tu: Solutions to motivate the teaching staff of College of Foreign Economic Relations of Ho Chi Minh City

Le Anh Thu, Luu Thi Thanh Mai: Building a model of factors affecting the learning outcomes of students at Saigon International University

Nguyen Thi Hong Nhung: Developing tourism in An Giang province towards a sustainable way

Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Thi Huynh Nhu, Hoang Ngoc Phuong Uyen, Bui Thi Bich Hao, Nguyen Thi Mong Ngoc, Do Thanh Nhan: Factors affecting education-job mismatch of students in Ho Chi Minh City

Truong Hoai Anh, Nguyen Van Trinh, Dinh Ba Hung Anh: Building a research model of factors affecting students’ decision to choose a university: The case of Saigon International University