Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 29(819)

Tạp chí Kinh tế và Dự báo chính thức tròn 55 năm ngày ra số Tạp chí đầu tiên. Trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí trân trọng giới thiệu đến bàn đọc một số bài viết của lãnh đạo Bộ, các cộng tác viên lâu năm, cũng như nguyên lãnh đạo Tạp chí. Mời bạn đọc đón đọc.

Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đây là công việc khó bởi được làm lần đầu tiên, chưa có tiền lệ, quy mô rộng, nhiệm vụ lớn, phức tạp, nhạy cảm. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội rất lớn để Việt Nam đánh giá lại hiện trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển của quốc gia một cách thực chất, tổng thể, qua đó cụ thể hóa đường hướng phát triển đất nước; định hình không gian phát triển, lộ trình phát triển và nguồn lực phát triển của quốc gia. Bài viết “Quy hoạch tổng thể quốc gia: Bố trí không gian phát triển đất nước trong tương lai”, tác giả Trần Hồng Quang sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Sau hơn 35 năm đổi mới, việc vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, quá trình vận dụng bằng việc ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích này cũng bộc lộ một số hạn chế cần giải quyết trong thời gian tới. Thông qua bài viết “Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”, nhóm tác giả Đỗ Văn Trịnh, Phùng Quang Phát kiến nghị một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp với những quy định mới đã góp phần giảm thiểu gánh nặng thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp, cũng như thuận lợi hóa việc đăng ký hộ kinh doanh. Bên cạnh những bước tiến tích cực, bài viết cũng chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong khung pháp lý quy định và thực tiễn triển khai thực hiện công tác đăng ký hộ kinh doanh, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế này. Bài viết “Một số bất cập trong công tác đăng ký hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện”, tác giả Lê Thị Hà Vi đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký hộ kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đăng ký kinh doanh theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân gia nhập thị trường theo hình thức hộ kinh doanh.

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2015 đã xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững, nhằm giải quyết những thách thức phát triển lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Mặc dù vậy, trong những năm sau đó, các nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất về phát triển bền vững vẫn còn khá hạn chế. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 với những tác động tiêu cực đã buộc các quốc gia tiếp tục phải cân nhắc về định hướng và yêu cầu chính sách nhằm đảm bảo việc sử dụng nguyên liệu đầu vào hiệu quả hơn, hướng tới phát triển bền vững hơn. Theo đó, “phục hồi xanh” đang là yêu cầu cấp thiết của nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Bài viết “Việt Nam trong tiến trình phục hồi xanh”, tác giả Trần Thị Hồng Minh tập trung vào việc phân tích xu hướng phục hồi xanh trên thế giới và thực tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đà phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thậm chí đã đạt được một số thành quả cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 trở lại đây. Đó là cơ sở cho những dự báo tốt đẹp cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên, đúng như quan điểm của Ngân hàng Thế giới (WB), triển vọng tích cực của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào những rủi ro đang gia tăng đối với nền kinh tế thế giới, như: tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao, đình đốn diễn ra ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, cú sốc giá cả hàng hóa vẫn tiếp tục diễn ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Vì thế, để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2022 và năm 2023, Việt Nam rất cần phải có những giải pháp đột phá. Bài viết “Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2022 và những vấn đề đặt ra”, nhóm tác giả Ngô Thắng Lợi, Vũ Cương sẽ đi sâu và làm rõ những nội dung này.

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng và lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, nhờ có những cơ chế và chính sách phù hợp đã tạo động lực để nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, nhất là trong các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, nền nông nghiệp Việt Nam vẫn là nền nông nghiệp của một nước đi sau, với nhiều hạn chế trong phương thức và tổ chức sản xuất. Bài viết “Tích tụ, tập trung ruộng đất - Điều kiện để phát triển nền nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Trần Thị Thanh Bình phân tích thực tiễn phát triển nền nông nghiệp Việt Nam và đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung ruộng đất góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một mô hình phát triển mới, nhấn mạnh đến việc tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế. Đây là mô hình kinh tế nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng của nguyên liệu và hạn chế chất thải thông qua hoạt động thay đổi cách thức thiết kế, sản xuất hàng hóa và dịch vụ cũng như cách thức sử dụng. Thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền KTTH sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam và đáp ứng các cam kết về khí hậu, đồng thời đưa đất nước đi vào giai đoạn phục hồi, bao gồm phát triển kinh tế và tăng cường khả năng chống chịu trong dài hạn. Tuy nhiên, phát triển KTTH ở Việt Nam cũng đang có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Bài viết “Những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy đánh giá một số thuận lợi, khó khăn của Việt Nam trong thực hiện KTTH, đồng thời kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Cùng với đó, trong số này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 55 NĂM XUẤT BẢN TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

 Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

 Bảng vàng danh dự

Trần Quốc Phương: Giữ vững và phát huy vị thế của một tạp chí chuyên ngành uy tín, chất lượng

Cao Viết Sinh: Tạp chí Kinh tế và Dự báo vững bước trên con đường đổi mới của đất nước

 Những dấu ấn phát triển

Nguyễn Lệ Thủy: Tạp chí Kinh tế và Dự báo: 55 năm phát triển cùng ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lê Xuân Đình: Tạp chí Kinh tế và Dự báo trong xu hướng phát triển của tạp chí chuyên ngành

Nguyễn Tiến Dỵ: Trưởng thành sau những lần kỷ niệm

 Tạp chí Kinh tế và Dự báo trong lòng bạn đọc

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Trần Hồng Quang: Quy hoạch tổng thể quốc gia: Bố trí không gian phát triển đất nước trong tương lai

Đỗ Văn Trịnh, Phùng Quang Phát: Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Lê Thị Hà Vi: Một số bất cập trong công tác đăng ký hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Trần Thị Hồng Minh: Việt Nam trong tiến trình phục hồi xanh

Ngô Thắng Lợi, Vũ Cương: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2022 và những vấn đề đặt ra

Trần Thị Thanh Bình: Tích tụ, tập trung ruộng đất - Điều kiện để phát triển nền nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam hiện nay

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Trần Thị Thúy Hằng: Tăng trưởng xanh: Đánh giá tính phù hợp đối với các nước đang phát triển

Nguyễn Thị Ái Liên: Thúc đẩy hoạt động đấu thầu điện tử ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Xuân: Chiến lược nợ công quốc gia: Nhìn lại giai đoạn 2011-2020 và những khuyến nghị cho thời gian tới

Trần Tuấn Việt: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước

Lê Văn Thơi: Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19: Thực trạng và một số giải pháp

Đỗ Văn Viện: Nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19

Nguyễn Quang Hiếu: Chuyển đổi số ngành ngân hàng - Những thách thức và giải pháp phát triển

Khuất Hương Giang, Nguyễn Thị Hồng Loan: Thực trạng phát triển ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19

Vũ Thị Kim Oanh: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam

Đàm Thị Thanh Thủy: Nâng cao hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới

Lê Mạnh Cường: Giải pháp phát triển các khu kinh tế quốc phòng

Phạm Văn Kiệm: Tác động của thương mại điện tử đến hoạt động giao hàng của các công ty chuyển phát bưu kiện tại Việt Nam

Hàn Thị Thùy Linh: Phát triển thị trường kế toán trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Tô Thiện Hiền: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh An Giang

Đoàn Tuấn Anh: Công nghiệp văn hóa ở khu vực đô thị Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp phát triển

NHÌN RA THẾ GIỚI

Phạm Hồng Quách, Phạm Thị Hồng Điệp: Phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Thúy Quỳnh: Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19: Nhìn từ kinh nghiệm của Mỹ

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Đức Trung: Để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững

Nguyễn Đăng Bình: Phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn theo hướng xanh và bền vững

Lê Thanh Tâm: Năm 2022: TP. Cần Thơ quyết tâm phục hồi bền vững

Nguyễn Thành Hải: Để Bình Định tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Nguyễn Lan Hương: Một số vấn đề về thể chế - chính sách trong các đề án phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022

Vũ Thị Minh Huyền, Phạm Thị Khánh Quỳnh, Ngô Thị Hằng: Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Nguyễn Thị Thanh Hải: Tăng cường quản lý nhà nước ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Xuân, Lê Thị Trang, Hồ Thị Hiền, Nguyễn Lan Anh: Một số vấn đề trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An

Nguyễn Quốc Cường: Đầu tư của doanh nghiệp tư nhân vào tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng và giải pháp

Đặng Đình Đào, Đỗ Thanh Thư: Bình Phước đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Nguyễn Hoàng Phương: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng: Những vấn đề đặt ra

Phước Minh Hiệp, Thạch Phước Bình, Nguyễn Minh Đạt: Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Hằng: Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đóng góp tích cực cho phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc

Hiếu Phương: Giá than và tác động tới ngành than Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp

IN THIS ISSUE

55TH ANNIVERSARY OF PUBLICATION OF THE ECONOMY AND FORECAST REVIEW

 Congratulation letter from Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung

 Honorary awards

Tran Quoc Phuong: Maintain and promote the position of a prestigious and quality specialized journal

Cao Viet Sinh: Economy and Forecast Review firmly steps on the renovation path of the country

 Development milestones

Nguyen Le Thuy: Economy and Forecast Review: 55 years of accompanying Planning and Investment sector

Le Xuan Dinh: Economy and Forecast Review in the development trend of specialized journals

Nguyen Tien Dy: Growing up from memories

 Economy and Forecast Review in the hearts of readers

FROM POLICY TO PRACTICE

Tran Hong Quang: National master plan: Arranging space for future development of the country

Do Van Trinh, Phung Quang Phat: Applying Marxist-Leninist views on economic benefits to build a socialist-oriented market economy in Vietnam

Le Thi Ha Vi: Shortcomings in business household registration and solutions to address

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Tran Thi Hong Minh: Vietnam in the process of green recovery

Ngo Thang Loi, Vu Cuong: Economic growth in 9 months of 2022 and some problems

Tran Thi Thanh Binh: Land accumulation and concentration - Conditions for the current development of modern agriculture in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Thi Thanh Thuy: Pros and cons in circular economy in Vietnam

Tran Thi Thuy Hang: Assessing the suitability of green growth for developing countries

Nguyen Thi Ai Lien: Promoting e-procurement in Vietnam

Nguyen Thi Thanh Xuan: National public debt strategy: Review of 2011-2020 period and recommendations for the future

Tran Tuan Viet: Solutions for improving the efficiency of capital construction investment management of localities from the state budget

Le Van Thoi: FDI attraction into Vietnam in the context of the Covid-19 pandemic: Reality and some solutions

Do Van Vien: Human resources for digital transformation of Vietnamese businesses in the post-Covid-19 context

Nguyen Quang Hieu: Digital transformation of the banking industry - Challenges and solutions

Khuat Huong Giang, Nguyen Thi Hong Loan: The development of Vietnam’s logistics industry in the context of the Covid-19 pandemic

Vu Thi Kim Oanh: Schemes to boost Vietnam’s rice exports

Dam Thi Thanh Thuy: Improving the efficiency of Vietnamese agricultural cooperatives in the new period

Le Manh Cuong: Solutions to develop defense economic zones

Pham Van Kiem: Impact of e-commerce on the shipment of parcel delivery companies in Vietnam

Han Thi Thuy Linh: Expanding the accounting market in the context of the Fourth Industrial Revolution

To Thien Hien: Innovating and improving the efficiency of lending activities at Orient Commercial Joint Stock Bank - An Giang Branch

Doan Tuan Anh: Cultural industry in the South Central urban area - Current situation and solutions for expanding

WORLD OUTLOOK

Pham Hong Quach, Pham Thi Hong Diep: Development of business incubators and innovative startups: Global experience and suggestions for Vietnam

Nguyen Thuy Quynh: Economic recovery after the Covid-19 pandemic: Seen from experience of the US

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Duc Trung: Solutions to the rapid and sustainable development of Nghe An province

Nguyen Dang Binh: Recovering and developing Bac Kan province’s economy towards a green and sustainable way

Le Thanh Tam: Can Tho city is determined to recover sustainably in 2022

Nguyen Thanh Hai: Schemes for Binh Dinh to be a continued bright spot in terms of investment attraction of the Central - Central Highlands region

Nguyen Lan Huong: Some institutional and policy issues in Ho Chi Minh City’s economic development projects

 Attracting investment into industrial zones and clusters in Bac Giang province in the period 2018-2022

Vu Thi Minh Huyen, Pham Thi Khanh Quynh, Ngo Thi Hang: Economic restructuring of Ninh Binh province in the 2016-2020 period

Nguyen Thi Thanh Hai: Strengthening state management of agriculture in Thanh Hoa province

Le Thi Xuan, Le Thi Trang, Ho Thi Hien, Nguyen Lan Anh: Some issues in developing high-quality human resources in Nghe An province

Nguyen Quoc Cuong: Investment of private enterprises in Dak Lak province: Reality and solutions

Dang Dinh Dao, Do Thanh Thu: Binh Phuoc promotes logistics infrastructure towards fast and sustainable economic growth

Nguyen Hoang Phuong: Problems in the development of community-based tourism associated with OCOP products in Soc Trang province

Phuoc Minh Hiep, Thach Phuoc Binh, Nguyen Minh Dat: Solutions to boost the startup ecosystem in Tra Vinh province

Nguyen Hang: Vinh Phuc province-based industrial zones actively contribute to the development of industrial and economic zones in the North region

Hieu Phuong: Coal price and its impact on Vietnam’s coal industry: Reality and solutions