Là một trong số ít doanh nghiệp được lựa chọn giới thiệu các sáng kiến giải pháp môi trường điển hình, Nestlé Việt Nam đã chia sẻ các sáng kiến sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050 tại Triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị.

Đây là sự kiện lớn cấp quốc gia của ngành Tài nguyên và Môi trường, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với ngành tài nguyên và môi trường mà còn có ý nghĩa lớn với cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp để quyết tâm đưa Việt Nam thành nước phát triển xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.​

Bảo vệ môi trường: trụ cột phát triển kinh tế bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường​ Trần Hồng Hà khẳng định: "Năm 2022 cũng là năm bản lề trong việc triển khai các định hướng lớn về môi trường và phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên triển khai các quy định, chính sách mới, đột phá của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; là năm mà Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0" vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26)".

Hội nghị môi trường toàn quốc V đề cao vai trò doanh nghiệp trong phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan được tổ chức không chỉ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022; mà còn để quán triệt và cùng thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới với quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển xanh và bền vững; thống nhất tổ chức triển khai các chính sách mới, đột phá của Luật Bảo vệ môi trường nhằm đưa nhanh các chính sách đi vào cuộc sống, đưa công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam sớm bắt nhịp với các nước tiên tiến trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận những thành tích to lớn trong công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam, qua đó, đã từng bước tranh thủ được những thuận lợi, nắm bắt kịp thời thời cơ để vượt qua những khó khăn, thách thức, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả và bảo tồn các nguồn tài nguyên, bền vững về môi trường, khí hậu, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh để phát triển đất nước theo hướng bền vững với một trong ba trụ cột quan trọng là bảo vệ môi trường, trong giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo, ngành môi trường cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; tập trung chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ khai thác thâm dụng tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và sự cố môi trường; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý về bảo vệ môi trường, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới.

Hội nghị môi trường toàn quốc V đề cao vai trò doanh nghiệp trong phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các đại biểu tham quan các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Triển lãm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu ngành môi trường tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao hàm lượng khoa học, giá trị gia tăng, yếu tố môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ; ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ thông tin, viễn thám và các công nghệ hiện đại trong quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, quan trắc và cảnh báo về môi trường; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường; chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường. Đặc biệt, ngành môi trường cần đẩy mạnh việc thực thi pháp luật, tăng cường áp dụng các cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Đề cao sáng kiến của doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát thải ròng về 0

Trong khuôn khổ Hội nghị, Triển lãm ngành môi trường đã được tổ chức vào hai ngày 4 và 5/8/2022 để trưng bày các thành tựu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nằm trong khuôn khổ Triển lãm các thành tựu Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường để giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các thành tựu, các mô hình, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường, các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, trong các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước.

Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, Nestlé Việt Nam đã tham gia chia sẻ các sáng kiến về sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn tại Triển lãm. Là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất được lựa chọn tham gia triển lãm, các nội dung và sáng kiến mà Nestlé chia sẻ đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của các đại biểu tham dự.

Hội nghị môi trường toàn quốc V đề cao vai trò doanh nghiệp trong phát triển bền vững
Nestlé Việt Nam giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê tại Triển lãm

Theo đó, Nestlé Việt Nam đã giới thiệu 2 sáng kiến trong nhóm 4 hoạt động trọng tâm nhằm hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của tập đoàn cũng như của Nestlé Việt Nam, gồm mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê và việc tiên phong thay thế 100% ống hút nhựa bằng ống hút giấy đối với các sản phẩm uống liền có sử dụng ống hút.

Riêng với mô hình sản xuất cà phê tuần hoàn, Nestlé góp phần giảm thiểu phát thải trung bình 12.679 tấn CO2/năm và sử dụng 100% năng lượng sinh khối từ bã cà phê thay thế cho 74.4% nguồn nhiêu liệu từ dầu DO làm chất đốt để vận hành lò hơi. Bên cạnh đó, với sáng kiến sử dụng bao bì bền vững, riêng việc chuyển đổi 100% ống hút nhựa sang ống hút giấy có chứng chỉ FSC đã giúp giảm khoảng 700 tấn rác thải nhựa mỗi năm. Nhằm tạo thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, đặc biệt là trong giới trẻ, Nestlé còn tích cực hợp tác với các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chiến dịch « Nói không với ống hút nhựa », giúp kêu gọi hàng triệu người Việt Nam chung tay hành động vì một sân chơi Việt Nam xanh.

Hội nghị môi trường toàn quốc V đề cao vai trò doanh nghiệp trong phát triển bền vững
Sáng kiến thay thế 100% ống hút nhựa bằng ống hút giấy đối với các sản phẩm uống liền có sử dụng ống hút của Nestlé Việt Nam được đánh giá cao

Cùng với những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các sáng kiến bảo vệ môi trường trình bày tại triển lãm và sự nỗ lực cũng như đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam được giới thiệu trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị, ngay sau Hội nghị, các bộ, ngành, các địa phương cần nhanh chóng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Chương trình và kế hoạch hành động cụ thể, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và đem lại những kết quả rõ rệt trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta.

Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường. Kể từ năm 1998 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công 04 kỳ Hội nghị Môi trường toàn quốc. Thông qua từng hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, kiến nghị Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiếp theo.

Thành lập từ năm 1995, Công ty Nestlé Việt Nam liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng với mục tiêu tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Năm 2021 Công ty được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn. Năm 2019, Nestlé Việt Nam vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng môi trường Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường từ 2017 - 2019.