Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) 200 triệu đồng, do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 25/6/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán VPI niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã chứng khoán HAF) dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAF, nhưng không đăng ký chào mua công khai).

“Mua chui” cổ phiếu HAF, Văn Phú - Invest bị phạt 200 triệu đồng
Ngoài phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc Văn Phú – Invest thực hiện 2 biện pháp khắc phục hậu quả (nguồn: VPI)

Cùng với phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc Văn Phú – Invest thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/9, cổ phiếu VPI có giá 58.180 đồng/cổ phiếu./.