Cụ thể là về xuất khẩu, tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,36 tỷ USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, nhóm nông sản 2,16 tỷ USD, tăng 11,5%; chăn nuôi 50 triệu USD, tăng 24%; thủy sản 750 triệu USD, giảm 24%; lâm sản 1,19 tỷ USD, giảm 21,5%; đầu vào sản xuất 207 triệu USD, tăng 13,3%.

Nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 xuất siêu 6,72 tỷ USD
Nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 xuất siêu 6,72 tỷ USD

Trong 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu chính giảm so với cùng kỳ năm trước, nên tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33,21 tỷ USD, giảm 9,5%. Trong đó, nhóm thuỷ sản 5,68 tỷ USD, giảm 25,4%; lâm sản 8,95 tỷ USD, giảm 25,1%; đầu vào sản xuất 1,32 tỷ USD, giảm 21,9%. Một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như: nông sản 16,9 tỷ USD, tăng 11,5 % (đóng góp bởi giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 3,45 tỷ USD, tăng 57,5%; gạo 3,17 tỷ USD, tăng 36,1%; hạt điều 2,23 tỷ USD, tăng 8,9%; cà phê 2,94 tỷ USD, tăng 2,3%; sản phẩm chăn nuôi 325 triệu USD, tăng 26,1%.

Về thị trường, 8 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm thủy sản nước ta. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 9,8%; Mỹ chiếm 20,6%, giảm 27,4% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 10,6%.

Về nhập khẩu, 8 tháng năm 2023, giá trị nhập khẩu đạt 26,48 tỷ USD, giảm 12,9% cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu nhóm nông sản, sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, lâm sản, đầu vào sản xuất đều giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm; an toàn thực phẩm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 8 tháng đầu năm vẫn giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do các tháng đầu năm mức giảm sâu.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, báo cáo Tổ điều hành Thị trường trong nước và Ban Chỉ đạo giá của Chính phủ. Phối hợp với các địa phương hỗ trợ kết nối, thúc đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch. Đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, liên minh kinh tế Á - Âu... Tận dụng các FTA, đặc biệt là CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài./.