Trong phiên họp chiều nay (26/7), theo Văn phòng Quốc hội, sau khi tuyên thệ nhậm chức, phát biểu trước Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp của Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân, hệ thống tòa án nhân dân đã đề cao trách nhiệm, không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Hiến pháp giao phó: “Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...”.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp tiên tiến
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Hòa Bình, bà Võ Thị Ánh Xuân và ông Lê Minh Trí. Ảnh: VGP

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, ông Nguyễn Hòa Bình cam kết, khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, không ngừng rèn luyện và nêu gương, cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp tiên tiến. Nỗ lực cao nhất để phát huy ưu điểm, thành tựu, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Chăm lo xây dựng tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp.

“Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của tòa án, để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải, nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp...”, ông Bình nói.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đề nghị Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan xét xử các cấp, để tòa án nhân dân hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ công lý.../.