Cụ thể, trong động thái đầu tư mua bán sáp nhập, cuối tháng 7 vừa qua, PC1 đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Nomura Holding Inc và JAFCO Group, theo đó, mua lại toàn bộ cổ phần của Nomura Asia Investment (Việt Nam) Pte. Ltd (NAIV), công ty nắm quyền kiểm soát Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng.

PC1 đồng loạt chuyển nhượng vốn góp, mua lại toàn bộ cổ phần công ty sở hữu KCN Nomura
Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa PC1 Group – Nomura Holding Inc và JAFCO Group

Giao dịch chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp của PC1, nhằm bổ sung vào chuỗi giá trị chiến lược đầu tư, từng bước mở rộng hệ sinh thái của Tập đoàn theo mục tiêu chiến lược đa dạng hóa ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

NAIV là một pháp nhân có trụ sở tại Singapore, trong đó 70% vốn góp từ Nomura Holdings và 30% vốn góp từ JAFCO. NAIV chỉ đầu tư duy nhất và nắm giữ 70% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (NHIZ). Giao dịch chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp của PC1, nhằm bổ sung vào chuỗi giá trị chiến lược đầu tư, từng bước phát triển hệ sinh thái của Tập đoàn.

PC1 đồng loạt chuyển nhượng vốn góp, mua lại toàn bộ cổ phần công ty sở hữu KCN Nomura
Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn và đại diện đối tác ký kết

Một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển đa ngành của PC1 trong giai đoạn tới là tiếp tục củng cố phát huy thế mạnh của các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và đầu tư cốt lõi, đồng thời mở rộng đầu tư phát triển các KCN chất lượng cao tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cơ sở kinh nghiệm và lợi thế về xây lắp công nghiệp và phát triển bất động sản vốn là thế mạnh chủ lực của PC1. Đối với khu công nghiệp Nomura, PC1 đặt mục tiêu kế hoạch sẽ khai thác các thế mạnh của mình như: Các giải pháp về Năng lượng sạch cho các Nhà máy trong KCN; Ứng dụng các phần mềm quản lý thông minh và chuyển đổi số; Hỗ trợ hoạt động logistics, các vấn đề pháp lý và quan hệ địa phương; Hỗ trợ khách hàng mở rộng phát triển quy mô sản xuất tại các KCN mà PC1 đang đầu tư, tạo ra các điều kiện thuận lợi phát triển cho khách hàng, người lao động và địa phương.

Cùng với việc mua lại toàn bộ cổ phần công ty kiểm soát Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, cũng trong cuối tháng 7 vừa qua, HĐQT PC1 đã có Nghị quyết thông qua đồng loạt việc giải thể và chuyển nhượng vốn tại các công ty thành viên Xây lắp điện, cụ thể thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn của PC1 tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Ninh Bình (PC1- Ninh Bình) cho Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Mỹ Đình (PC1- Mỹ Đình), đồng thời chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Đại Mỗ (PC1- Đại Mỗ) cho Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 miền Bắc (PC1 - Miền Bắc). Tất cả các giao dịch chuyển nhượng này đều thực hiện trong tháng 7/2022./.