Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Đức Trung

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đang có rất nhiều yếu tố mới, như quan điểm phát triển mới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi..., cần thấy được kết quả chúng ta đã làm được, thấy được những hạn chế yếu kém, đâu là nguyên nhân, điểm nghẽn, nút thắt, cản trở sự phát triển, từ đó đưa ra những định hướng phát triển mới.

"Trước bối cảnh mới, chúng ta cần sắp xếp nó lại, phải có định hướng mới để vượt qua thách thức, tận dụng được hết các cơ hội. Thái Nguyên cần có cách tiếp cận mới, tư duy, tầm nhìn mới, để sắp xếp lại không gian phát triển để đạt được hiệu quả cao nhất, mang nhiều lợi ích đến các địa phương, vùng và cả nước", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thái Nguyên đã có những thay đổi rất lớn, đã có sự năng động, sáng tạo. "Tuy nhiên, làm thế nào để tốt hơn là vấn đề khó, cố gắng làm sao nhận diện được các tiềm năng, lợi thế để nhận diện được các yếu tố mới để Thái Nguyên có thể phát triển trình độ cao hơn", Bộ trưởng lưu ý và chỉ rõ, điều này sẽ được nhìn nhận trong bản Quy hoạch Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, trong thời gian qua, Tỉnh vẫn còn nhiều bất cập hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh. Vì thế, bà kỳ vọng, Thái Nguyên sẽ có một bản quy hoạch phù hợp nhất, tương xứng nhất với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng, Thái Nguyên sẽ có một bản quy hoạch phù hợp nhất, tương xứng nhất với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có chiều sâu; phương pháp tiếp cận khoa học, hiện đại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến cho biết, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5/2020. Để thực hiện Quy hoạch, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và ký kết hợp đồng vào tháng 2/2021. UBND tỉnh Thái Nguyên cũng thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp chuyên đề giữa các chuyên gia và các sở, ngành, địa phương; xin ý kiến chuyên gia của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận, các đơn vị liên quan theo quy định; tiếp thu, hoàn thiện với trên 1.000 ý kiến.

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên gồm 6 phần, đó là: (1) Quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên; (2) Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện đặc thù tỉnh Thái Nguyên; (3) Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; (4) Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch; (6) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được xây dựng với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc.

Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, dịch vụ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2050, phấn đấu tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có bản sắc rõ ràng; một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Đánh giá rất cao bản quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có chiều sâu; phương pháp tiếp cận khoa học, hiện đại; số liệu minh chứng đầy đủ, có phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cũng như đưa ra kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới; thể hiện sự khát vọng phát triển của địa phương. Các chuyên gia đánh giá, tỉnh Thái Nguyên đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và có giải trình xác đáng đối với ý kiến đóng góp trước đó của các đơn vị, bộ, ngành.

Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung

Sớm chỉnh sửa những điểm còn hạn chế trong Quy hoạch để trình Thủ tướng

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, còn có nội dung sắp xếp chưa thực sự khoa học; có số liệu chưa thống nhất.

Các chuyên gia đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần bổ sung, chỉnh sửa, giải trình một số nội dung chưa rõ trong các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, phát triển đô thị, kinh tế như: Quy hoạch logistics đang bị coi nhẹ, cần cập nhật vào Quy hoạch tỉnh và có bố trí quỹ đất phù hợp; rà soát thêm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất, có giải thích chi tiết hơn về vị trí, mục đích chuyển đổi; hướng xử lý rừng tự nhiên chưa đưa vào Quy hoạch. Ngoài ra, cần đánh giá về khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để có sự điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đó bổ sung khả năng huy động vốn trong nước, ảnh hưởng của tình hình trong nước, thế giới để có hoạch định chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, cần bổ sung thêm các tuyến giao thông công cộng phục vụ cho các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; phát triển hệ thống đường sắt đô thị; nghiên cứu hạ tầng giao thông kết nối 2 huyện Định Hóa, Võ Nhai với thành phố Thái Nguyên...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến nay, đã có 7 tỉnh được Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tỉnh, trong đó Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt nhất.

Bộ trưởng cũng đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành, thành viên Hội đồng, Thái Nguyên cần tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Hiện nay, khó khăn trong công tác lập quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên là chưa có quy hoạch cấp trên để lồng ghép; hạ tầng giao thông đã hình thành nhưng chưa đáp ứng được như cầu; chưa phát huy lợi thế liên kết vùng; chưa có số liệu tỷ trọng của Samsung đóng góp trong nền kinh tế tỉnh.

"Nên hết sức lưu ý với Thái Nguyên cũng như các địa phương khác để phát triển bền vững, không phụ thuộc vào 1 doanh nghiệp lớn như Samsung và phải khai thác lợi thế của họ để đóng góp cho cả tỉnh và cả nước", Bộ trưởng lưu ý.

Về các giải pháp tạo đột phá, theo Bộ trưởng trong Quy hoạch vẫn chưa rõ, "hơi an toàn"; kịch bản tăng trưởng so với tiềm năng chưa tương xứng mà phải cao hơn… "Tổ chức thực hiện quy hoạch sau này phải táo bạo và đột phá hơn vì chúng ta hoàn toàn có điều kiện, lợi thế. Không mạnh dạn nắm lấy cơ hội sẽ lãng phí", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo kết quả bỏ phiếu, với 27/27 thành viên có mặt, 100% Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng, để có một bản quy hoạch hiệu quả nhất, phù hợp nhất và tương xứng nhất, có giá trị lâu dài, tạo tiền đề quan trọng giúp Thái Nguyên "cất cánh" trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV (dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21/7/2022), nội dung Quy hoạch tỉnh sẽ được trình để các đại biểu xem xét, thông qua. Tiếp đó, Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tổ chức công bố và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.