Chủ nhật 21/07/2024 02:27 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Nghiên cứu, bổ sung thêm hình thức thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT
Nhà đầu tư dự án BT sẽ được thanh toán thế nào khi chưa ban hành Nghị định sử dụng tài sản công?
Kiểm toán Nhà nước: Năm 2017, hầu hết các dự án BT đều chỉ định thầu
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2024