Theo báo cáo của Ban Kế hoạch TKV, trong tháng 7/2022, hoạt động sản xuất và tiêu thụ than của Tập đoàn bị ảnh hưởng do thời tiết mưa nhiều, giá cả nguyên, nhiên liệu biến động… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tất cả các đơn vị, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD đề ra trong tháng.

Cụ thể trong tháng 7/2022, sản xuất than nguyên khai đạt 3 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 4 triệu tấn; đất bóc đạt 13,63 triệu m3; đào lò 22.692 mét; sản xuất Alumin đạt 129,5 ngàn tấn; tinh quặng đồng 9,67 ngàn tấn; sản xuất điện và tiêu thụ điện đạt 655 triệu kWh.

TKV hoàn thành kế hoạch 7 tháng đầu năm 2022, nộp ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD tại hội nghị giao ban điều hành SXKD tháng 8/2022 của TKV

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 25 triệu tấn, bằng 63,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 28,53 triệu tấn, bằng 66% kế hoạch năm. Các khối sản xuất khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí... cơ bản hoàn thành tiến độ kế hoạch. Trong đó, sản xuất Alumin quy đổi đạt 875,1 ngàn tấn, bằng 67,3% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 65,20 ngàn tấn, đạt 64,8% kế hoạch năm.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 96.443 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 13.279 tỷ đồng, bằng 73,4 % kế hoạch năm và tăng 126% so với cùng kỳ 2021; Tiền lương bình quân của CNLĐ toàn Tập đoàn đạt 14,28 triệu đồng/người-tháng.

Phát biểu chỉ đạo triển khai kế hoạch tháng 8/2022 tại Hội nghị giao ban điều hành SXKD tháng 8/2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị bám sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp, hiệu quả; giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho một số đơn vị để sớm ổn định sản xuất như Than Cọc Sáu, Quang Hanh, Nam Mẫu, Tổng Công ty Điện lực… Đặc biệt cần làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống mưa bão, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; đẩy mạnh tuyên truyền việc TKV chủ động triển khai cam kết môi trường COP26...

Tháng 8/2022, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất 3,1 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 3,8 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 19 triệu m3; đào lò 23.800 mét; sản xuất Alumina 122.000 tấn; sản xuất đồng tấm 2.700 tấn; sản xuất điện 550 triệu Kwh./.