Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến SXKD, đời sống của người lao động, cùng với thị trường tiêu thụ khó khăn, có thời điểm than tồn kho cao… Tập đoàn đã có các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch và điều hành linh hoạt, quyết liệt từng tháng sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả cao.

TKV tập trung triển khai kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh

Đánh giá về tình hình hoạt động SXKD năm 2021, ông Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021 là một năm thành công nhất của TKV trong 10 gần đây. Tập đoàn đã thực hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động (CBCN, NLĐ) đủ điều kiện. Đồng thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8-10% so với năm 2020, đặc biệt là sản xuất cơ khí, khoáng sản. Việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo. Có được kết quả đó, theo ông Đặng Thanh Hải là nhờ TKV đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, truyền thống 85 năm “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, sự nỗ lực của CBCN, người lao động trong toàn Tập đoàn…

TKV tập trung triển khai kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh mục tiêu triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022

Nhấn mạnh mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ 2022, Tổng Giám đốc TKV khẳng định Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu của Chính phủ năm 2022, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm. Mục tiêu chung của Tập đoàn là “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ; thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất; xây dựng hệ sinh thái TKV, kinh tế tuần hoàn; đồng bộ phát triển các lĩnh vực SXKD trong toàn TKV để có hiệu quả cao nhất.

Cụ thể về các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022, TKV đặt mục tiêu than nguyên khai sản xuất 39,1 triệu tấn; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117 m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh…; doanh thu 131.600 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,636 triệu đồng/người-tháng… Để thực hiện đạt mục tiêu SXKD đặt ra, TKV tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển vốn.

Thực hiện tăng năng suất lao động, tăng thời gian lao động hữu ích trong ca sản xuất, giảm thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cơ khí, dịch vụ. Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, trước mắt xây dựng nhà ở cho công nhân Than Núi Béo trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án khai thác hầm lò xuống sâu, dự án lộ thiên Bắc Bàng Danh…

TKV tập trung triển khai kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị năm 2020, toàn tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không được lơ là, chủ quan. Điều hành linh hoạt, thích ứng với biến đổi của thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo SXKD hiệu quả. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch của ngành, đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, tăng doanh thu để đạt mục tiêu tăng GDP của cả nước. Khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác an toàn, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Tập trung thực hiện ứng dụng KHCN, kinh tế số, xây dựng mỏ, nhà máy hiện đại, xanh, công suất cao, người lao động có thu nhập cao. Cấp ủy Đảng, Công đoàn tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát quyền lực, phát hiện sớm và xử lý các vi phạm, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đề nghị Nhà nước có cơ chế đặc thù cho TKV xây dựng nhà ở cho công nhân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN, Công đoàn TKV tạo môi trường thực sự dân chủ để CBCN, NLĐ công hiến, phát huy năng lực, trình độ đóng góp, xây dựng đơn vị và TKV phát triển; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

TKV tập trung triển khai kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV và Giám đốc các đơn vị thành viên ký kết hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022

Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Giám đốc các đơn vị thành viên đã ký kết thỏa thuận chung toàn Tập đoàn và hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022./.