Cụ thể, theo giấy chứng nhận từ Uỷ ban Chứng khoán, Gelex được phép thực hiện chào bán 292.946.400 cổ phiếu GEX ra công chúng, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là gần 2.930 tỷ đồng. Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực là ngày 21/5/2021. Cũng theo giấy chứng nhận, Tổ chức tư vấn phát hành cho Gelex là CTCP Chứng khoán VIX, đơn vi đã thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu thành công cho Gelex gần đây.

Trước đó, ĐHCĐ bất thường Gelex hồi cuối tháng 12/2020 đã thống nhất thông qua kế hoạch chào bán gần 293 triệu cổ phiếu GEX với tỷ lệ cổ đông đang nắm giữ 10 cổ phiếu GEX sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu phát hành thêm tại thời điểm phát hành trái phiếu. Giá bán tại trình ĐHCĐ thông qua dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá của cổ phiếu Gex trên thị trường.

Về mục đích sử dụng vốn, tại phương án trình ĐHCĐ bất thường 2020, Gelex dự kiến sử dụng khoảng 1.800 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này để đầu tư cho các dự án nhà máy điện gió thông qua công ty con là CTCP Hạ tầng Gelex; 500 tỷ đồng để triển khai dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, khoảng 800 tỷ đồng được dành cho hoạt động tái cấu trúc cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty con là CTCP Thiết bị Điện Gelex; số còn lại 415 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty mẹ Gelex./.