Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), mã chứng khoán VCB niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vietcombank tăng vốn để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (nguồn: VCB)

Đáng chú ý, kỳ Đại hội bất thường này cũng thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018. Theo đó, Vietcombank sẽ phát hành hơn 2,7 tỷ cổ phiếu, tương đương hơn 27.000 tỷ đồng theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, để tăng vốn điều lệ.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (ngày 31/1), cổ phiếu VCB được giao dịch với mức giá 91.900 đồng/cổ phiếu.

Đợt phát hành tăng vốn này sẽ được Vietcombank thực hiện trong năm 2023, 2024. Số vốn phát hành tăng thêm sẽ được Vietcombank sử dụng cho: Mở rộng hoạt động tín dụng, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém; đầu tư cho quá trình chuyển đổi số; nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ…

Đại đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018; quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi hoàn tất việc phát hành.../.