Cập nhật ngày 18/09/2015 - 16:34:11

           

Đẩy mạnh xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sang Nhật

- Sắp tới, Nhật Bản sẽ sớm thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt là cho xoài tươi và thanh long ruột đỏ.

Theo Tng cc Hi quan, kim ngch thương mi gia Vit Nam và Nht Bn liên tc tăng trưởng trong nhng năm gn đây. Năm 2014, Nht Bn là đi tác thương mi ln th 4 ca Vit Nam (sau Trung Quc, Hoa Kỳ và Hàn Quc) và là th trường nhp khu ln th 3 (sau Trung Quc và Hàn Quc) ca Vit Nam.

Trong nhng năm gn đây, Vit Nam luôn duy trì xut siêu sang Nht Bn. Năm 2014 kim ngch thương mi song phương gia hai nước đt 27,6 t USD tăng 9,4% so vi năm 2013, trong đó Vit Nam xut khu sang Nht vi giá tr 14,7 t US, Vit Nam xut siêu 1.8 t USD. Ước tính 9 tháng đu năm 2015, tng kim ngch thương mi hai chiu đt 21,3 t USD.

Vit Nam xut khu chính các mt hàng sang Nht Bn, như: hàng dt, may, phương tin vn ti và ph tùng, du thô, hàng thy sn, máy móc, thiết b, dng c ph tùng khác.

Tin t B Công Thương cho biết, trong khuôn kh chuyến thăm chính thc Nht Bn ca Tng Bí thư Nguyn Phú Trng t ngày 15/09-18/09/2015, B trưởng B Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có bui gp song phương vi B trưởng B Kinh tế, Thương mi và Công nghip Nht Bn (METI) Yoichi Miyazawa.

Ti bui gp, hai B trưởng đã cùng nhau trao đi các vn đ liên quan đến hp tác trong lĩnh vc thương mi, công nghip và năng lượng nhm thúc đy hp tác gia hai bên trong thi gian ti.

Đc bit, đi vi thương mi hàng nông sn, hai B trưởng bày t s hài lòng trước thông tin Vit Nam s sm m ca th trường cho táo tươi ca Nht Bn.

Nht Bn cũng s sm m ca th trường cho xoài tươi ca Vit Nam theo yêu cu ca Vit Nam, đng thi khng đnh vic này s giúp tăng kim ngch thương mi gia hai nước mt cách tích cc.

 

B trưởng Yoichi Miyazawa cũng cho biết, s trao đi vi B trưởng B Nông Lâm Ngư nghip Nht Bn v đ ngh ca Vit Nam nhm thúc đy mt hàng nông sn và cho phép nhp khu thanh long rut đ ca Vit Nam trong thi gian ti./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan