Cập nhật ngày 03/06/2019 - 09:46:49

           

Gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2019

- Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2019 cả nước có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.

Trong tháng 5/2019, cả nước có 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 127,3 nghìn tỷ đồng, giảm 28% về số doanh nghiệp và giảm 23,8% về số vốn đăng ký so với tháng 04/2019. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng, nhưng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới lại giảm so với tháng trước. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 5,9%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88,1 nghìn người, giảm 33%.

Cũng trong tháng 5/2019, cả nước còn có 2.461 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,3% so với tháng trước; 2.326 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%; có 2.089 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%; có 1.066 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 25,6%. Nếu tính cả 987,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2019 là 1.657,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2019 là 537,2 nghìn người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

                                                                                                         Doanh nghiệp; %

                                                                                                         Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo vùng lãnh thổ, trong 5 tháng đầu năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 22,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,7% (vốn đăng ký 353,1 nghìn tỷ đồng, tăng 50,1%); Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với 16,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% (vốn đăng ký đạt 167,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% (vốn đăng ký 69 nghìn tỷ đồng, tăng 1%); Đồng bằng sông Cửu Long 3,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,2% (vốn đăng ký 39,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4%). Tây Nguyên là vùng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất với 1,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,3% (vốn đăng ký 15,9 nghìn tỷ đồng, tăng 90,5%).

Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước (vốn đăng ký 24,4 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1%).

Theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 752 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 14.722 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,3%; có 38.524 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,3%. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: có 7,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 0,2%; 6,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 6%; 4,5 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,3%), tăng 12,1%; 3,17 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,9%), tăng 21%; 3,16 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 3,4%...

Một số lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, đó là: ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 17,6 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 0,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 2,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,7%), giảm 6%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 579 doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 13,2%; khai khoáng có 258 doanh nghiệp (chiếm 0,5%), giảm 4,8%...

Trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước cũng có 19,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên hơn 73,6 nghìn doanh nghiệp.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có 19,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm nay còn có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 9.522 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 49,2% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 5.234 doanh nghiệp, chiếm 27% và 4.598 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,8%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2019 là 6.371 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 5.755 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 13,7%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40%), tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 682 doanh nghiệp (chiếm 10,7%), giảm 12,5%; xây dựng có 624 doanh nghiệp (chiếm 9,8%), tăng 4,2%./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan