Cập nhật ngày 21/06/2019 - 17:08:37

           

5 phẩm chất cần có của một người hoạch định chiến lược cừ khôi

- Trong kinh doanh thì những chiến lược vô cùng quan trọng cho sự thành công của một chiến dịch hay một hoạt động trong tương lai. Chiến lược vẽ đường để có một chiến thuật phù hợp nhằm tạo ra sự thành công. Vì vậy, người hoạch định chiến lược chính là người chủ chốt và rất quan trọng.

Biết cách lên kế hoạch


Lên kế hoạch là phẩm chất rất quan trọng mà người hoạch định cần phải có

Việc lên kế hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng khi muốn thiết lập một chiến lược. Biết cách tối ưu và những cách thức tốt nhằm đạt mục tiêu. Để có thể lên được kế hoạch tốt yêu cầu người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn cao và hiểu rõ ngành nghề. Chính vì vậy, đây là một phẩm chất quan trọng mà người hoạch định chiến lược cần có.

Biết cách quản lý

Cách quản lý bao gồm các kỹ năng liên quan về hoạch định chiến thuật, chiến lược , tổ chức và điều hành doanh nghiệp và tổ chức công việc cá nhân và biết quản lý thời gian.

Người có khả năng quản lý biết cách sắp xếp thời gian diễn ra những sự kiện một cách hợp lý để tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Đồng thời lên kế hoạch nhằm phát triển cho những chiến lược của công ty. Hơn nữa, việc quản lý phải bao gồm quản lý tài nguyên doanh nghiệp, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Quản lý con người, nhìn nhận điểm tốt, điểm yếu của từng phòng ban, nhân sự nhằm phân bổ nhân lực phù hợp nhất.

Có tố chất lãnh đạo

Dù cho bạn có khả năng hoạch định chiến lược tốt nhưng bạn lại không có tố chất lãnh đạo để biến điều đó thành sự thành công. Hoặc bạn lại không thể nào dám nhìn nhận trách nhiệm cũng như đối mặt với những khó khăn sắp tới thì sẽ rất dễ thất bại. Một người hoạch định chiến lược cừ khôi phải biết cách lãnh đạo. Họ động viên và lãnh đạo nhân viên cùng nhau đối mặt và vượt qua khó khăn. Ngoài ra thì người biết cách lãnh đạo sẽ biết cách lựa chọn, hướng dẫn, phát triển và phân quyền cho nhân viên đúng năng lực để họ có thể phát huy tốt nhất điểm mạnh của mình. Một người hoạch định chiến lược cừ khôi cũng cần có cộng sự tốt để cùng nhau phát triển công ty.

Là người có tầm nhìn và biết cách điều hành nhân sự

Người hoạch định cần có tầm nhìn xa và điều hành nhân sự

Để lên chiến lược không chỉ là những điều mà ngày mai mình cần làm gì mà là doanh nghiệp trong 5, 10 năm nữa sẽ trở nên như thế nào. Chính vì vậy mà một người hoạch định chiến lược cừ khôi cần là người có tầm nhìn và tin tưởng vào những điều mình đang làm. Đồng thời cũng là người có khả năng nhìn ra điểm tốt của người khác và biết cách điều hành nhân sự nhằm thực hiện những chiến lược đó tốt hơn.

Có khả năng truyền lửa và truyền thông tin tốt đến với người khác

Một chiến lược đã lên nhưng nếu không được nhận sự ủng hộ hay người thực hiện không có niềm tin vào điều mình đang làm thì chiến lược đó cũng khó để thành công. Vì vậy, người hoạch định chiến lược phải có khả năng truyền lửa cho người khác để họ có thể dành toàn tâm toàn lực cho công việc đó. Hơn nữa, việc truyền thông tin đến người khác cũng là yếu tố quan trọng bởi nắm rõ thông tin mới có cơ sở để hoàn thành tốt công việc. Truyền đạt để cấp dưới hiểu ý của mình chính là điều vô cùng quan trọng đó.

Phương Uyên
Tổng hợp
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan