Cập nhật ngày 17/08/2018 - 11:50:41

           

Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào KKTCK và các KCN tỉnh Kiên Giang

- Tính đến tháng 6/2018, tại 02 KCN Thạnh Lộc và Thuận thu hút được 24 dự án, với tổng tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6.335 tỷ đồng. Trong đó có 18 dự án đã được cấp GCNĐKĐT, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.794 tỷ đồng

Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có 05 khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập với tổng diện tích 770ha, bao gồm: KCN Thạnh Lộc, KCN Thuận Yên, KCN Tắc Cậu, KCN Xẻo Rô và KCN Kiên Lương II. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư vào 02 KCN Thạnh Lộc và Thuận Yên. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 03 KCN: Xẻo Rô, Tắc Cậu và Kiên Lương II.

Thời gian qua, Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban đã tiếp nhận 05 hồ sơ đăng ký đầu tư vào KCN Thạnh Lộc, đã giải quyết xong 05 hồ sơ. Tính từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT đã tiếp nhận và làm việc với 8 nhà đầu tư đề nghị đầu tư 06 dự án tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên), khu ở công nhân và KKTCK Hà Tiên.

Nghi lễ động thổ xây dựng nhà maý dược Kiên Giang tại KCN Thạnh Lộc

Tính đến tháng 6/2018, có 24 dự án đăng ký đầu tư vào 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên), với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 6.335 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 152,27 ha. Trong đó có 18 dự án đã cấp GCNĐKĐT, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.794 tỷ đồng, diện tích đăng ký là 89,7 ha; 06 dự án còn lại đã thỏa thuận đầu tư và đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khảo sát vị trí dự án.

Các dự án thu hút đầu tư vào các KCN hoạt động tương đối hiệu quả, nổi bật là giá trị đầu tư của các dự án, trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 684,69 tỷ đồng (chủ yếu là KCN Thạnh Lộc). cụ thể:

 KCN Thạnh Lộc có 21 dự án đăng ký đầu tư, với diện tích đăng ký 68 ha, tỷ lệ lắp đầy (giai đoạn 1) đạt 63,2%, vốn đăng ký đầu tư dự kiến khoảng 5.748 tỷ đồng. Trong đó: 16 dự án đã cấp GCNĐKĐT, diện tích đăng ký là 57,43 ha và vốn đăng ký đầu tư là 5.154 tỷ đồng (06 dự án đã đi vào hoạt động; 01 dự án đã hoàn thành xây dựng nhà máy, đang vận hành chạy thử sản phẩm; 04 dự án đang triển khai xây dựng; 03 dự án đang thực hiện thủ tục thuê đất, ký quỹ); 01 dự án đang thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư; 01 dự án đang lấy ý kiến sở, ngành; 02 dự án đã thoả thuận đầu tư ; 01 dự án đang xin chủ trương đầu tư.

Công nhân làm việc tại nhà máy giày trong KCN Thạnh Lộc

KCN Thuận Yên: Có 03 dự án đăng ký đầu tư, với diện tích đăng ký 84,27 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 97%, vốn đăng ký đầu tư dự kiến khoảng 587,05 tỷ đồng. Trong đó: 02 dự án đã cấp GCNĐKĐT, tổng diện tích đăng ký là 32,27 ha (01 dự án đi vào hoạt động kinh doanh) và 01 dự án đang chuẩn bị công tác đầu tư.

 KKTCK Hà Tiên: UBND Tỉnh thống nhất cho nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch tổng thể các khu chức năng tại KKTCK Hà Tiên, BQLKKT đang làm việc với nhà đầu tư về phương án điều chỉnh.

 Khu ở công nhân tại Thạnh Lộc (diện tích 60,43 ha): Hiện có 03 nhà đầu tư xin đăng ký. Ban Quản lý KKT đang phối hợp với Sở Xây dựng trình UBND tỉnh đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN Thạnh Lộc và Thuận Yên ước đạt khoảng 2.545 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh ước đạt 323,8 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu tại 02 cửa khẩu Hà Tiên và Giang Thành ước đạt 35.482.620,98 USD. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 28.466.175,24 USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.016.445,74 USD tăng 21,48%.

Thúc đẩy KKTCK và các KCN phát triển nhanh và bền vững

Nhằm thúc đẩy KKTCK và các KCN phát triển nhanh và bền vững, Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang cho biết trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KKTCK và các KCN. Theo đó thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, môi trường, lao động, an ninh trật tự; giám sát và chỉ đạo chặt chẽ tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các hạng mục trong KKTCK và các KCN. Tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN và KKTCK bằng nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, đặc biệt chú trọng đến công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ nhằm nâng cao hình ảnh và tính hấp dẫn của KKTCK và các KCN trong con mắt của các nhà đầu tư.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan