PHẠM THỊ HIẾU - Trường Đại học Trà Vinh

PGS, TS. BÙI VĂN TRỊNH - Trường Đại học Cửu Long

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây