Cập nhật ngày 09/10/2019 - 09:08:00

           

Ngày 14/10, sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về KTTT

- Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vào ngày 14/10/2019, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về KTTT sẽ diễn ra tại Hà Nội, với 2 sự kiện quan trọng bàn về vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 7938/VPCP-NN ngày 04/9/2019 về tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng chủ trì và tổ chức Diễn đàn.

Hai sự kiện này sẽ được tổ chức trong cùng một ngày 14/10/2019, buổi sáng tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã và buổi chiều tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn quốc Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Vào buổi sáng, cùng ngày 14/10/2019, sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

 Diễn đàn là nơi để các hợp tác xã, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển hợp tác xã, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).  Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan: WB, ADB, UNDP, ILO .. tham dự Diễn đàn.

Đồng thời có một số gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu trong 15 năm phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã, triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã trên toàn quốc.

Chiều cùng ngày, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, được tổ chức vào buổi chiều dưới hình thức Bán tập trung (tập trung ở trung ương kết hợp trực tuyến tại địa phương) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Tại đầu cầu Hà Nội khoảng 400-500 đại biểu. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lãnh đạo Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các cơ quan của Đảng; Các cơ quan của Quốc hội: Các tổ chức chính trị, xã hội; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Chuyên gia, viện nghiên cứu, đối tác nước ngoài; Đại diện hợp tác xã, cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân được khen thưởng; Một số doanh nghiệp lớn điển hình có đầu tư, liên kết trong lĩnh vực KTTT, hợp tác xã;Các hiệp hội, ngành hàng (20-30 đại biểu);Cơ quan báo chí, truyền thông; Ban tổ chức.

Tại các đầu cầu địa phương có các Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì Hội nghị tại đầu cầu địa phương; Lãnh đạo Tỉnh ủy/Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại đầu cầu địa phương; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan tại các địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thong vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động, thương binh và xã hội, Văn hóa Thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước….

Hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức dựa trên căn cứ của Chương trình làm việcủa Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019  nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Nghị quyết). Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan