Cập nhật ngày 20/05/2015 - 17:09:39

           

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc

- Đúng 9h, ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp 2013; giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp/ Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Kỳ họp thứ 9 có vị trí đặc biệt quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp và các công tác khác; xác định ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét thông qua 11 dự án luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, cho ý kiến về 15 dự thảo luật khác nhằm tiếp tục đưa Hiến pháp vào cuộc sống góp phần hoàn thiện thể chế đảm bảo thống nhất tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2013. Qua đó, Quốc hội sẽ thảo luận để đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, tạo quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 2015.

Một nội dung quan trọng khác được Quốc hội sẽ xem xét, bàn thảo là về quyết định đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án quan trọng đối với động lực phát triển vũng kinh tế phía Nam của đất nước, tác động đến nhiều ngành lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu trong quá trình xem xét chủ trương đầu tư cần tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư bảo đảm khả thi phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, khả năng huy động nguồn lực trong nước và quốc tế.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét kết quả giám sát tối cao “Tình hình oan, sai trong áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; các Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội;

Với khối lượng công việc rất lớn, cùng nhiều nội dung quan trọng, có tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của đồng bào và chiến sĩ cả nước./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan