Cập nhật ngày 26/11/2014 - 11:11:00

           

Mở rộng quyền kinh doanh cho doanh nghiệp

- Với 425 đại biểu đồng ý, chiếm 85,51% sáng nay, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Luật bao gồm 10 chương, 213 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp); Quy định về nhóm công ty; Trình tự đăng ký doanh nghiệp; Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tài sản góp vốn…

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là bãi bỏ đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không bị hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Trước đó, vấn đề con dấu của doanh nghiệp (Điều 44) vẫn có ý kiến đề nghị nghiên cứu thêm để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu cũng như có biện pháp bảo đảm con dấu có giá trị pháp lý và không bị giả mạo.

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cho biết: Doanh nghiệp có quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu; đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi tham gia các hoạt động kinh doanh, bên đối tác đương nhiên có các biện pháp kiểm tra toàn diện về doanh nghiệp, kể cả tính xác thực của con dấu để hai bên có thể tin tưởng, ký kết, thực hiện giao dịch.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, khái niệm doanh nghiệp nhà nước cũng đã được chỉnh sửa. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, quy định tại dự thảo trước là nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Quy định này nhằm tạo sự thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và tăng hiệu quả kinh tế sau cổ phần hóa, Chủ nhiệm Giàu nêu quan điểm của người đề nghị.

Đối với Nhóm công ty, có ý kiến đề nghị xác định rõ tiêu chí của tập đoàn kinh tế tư nhân để giúp chuẩn hóa công tác quản lý Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế tư nhân và tạo động lực cho các tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Việc các công ty tư nhân liên kết thành nhóm công ty và hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế là quyền và xu thế phát triển của doanh nghiệp. Để thể hiện quan điểm này, Điều 188 của dự án Luật đã bổ sung quy định: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Khi luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2015) Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp sẽ hết hiệu lực thi hành, trừ một số trường hợp được quy định ngay tại luật.

Đáng chú ý là từ 1/7/2015, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan