Điển hình như: các tổ chức tín dụng hạ lãi suất, gia tăng thêm nhiều dịch vụ với nhiều hình thức khác nhau, như: thẻ, ví điện tử, ngân hàng số… để miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.
Cập nhật, 10/10/2019 16:29:22
22,55% tổ chức tín dụng (TCTD) cho biết ở thời điểm tháng 9/2019 đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc và 59,7% TCTD dự kiến tuyển thêm lao động trong Quý IV/2019.
Cập nhật, 09/10/2019 10:44:30
Cụ thể là: 1/ Gian lận để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá; 2/ Người đã được cấp Thẻ thẩm định viên về giá bị kết án về tội liên quan đến hành nghề thẩm định giá và bản...
Cập nhật, 09/10/2019 10:28:36
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng công khai định kỳ số liệu các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
Cập nhật, 03/10/2019 14:11:57
Việc sửa đổi quy chế giao dịch thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) lần này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia thị trường thuận lợi và dễ dàng hơn, đặc...
Cập nhật, 02/10/2019 09:34:52
Theo đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân...
Cập nhật, 01/10/2019 23:04:43
Theo Ngân hàng Nhà nước, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 224,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử...
Cập nhật, 01/10/2019 20:16:47
Cụ thể: dự án được tài trợ nhằm tăng cường sự lành mạnh và khả năng chống chịu của ngành ngân hàng thông qua việc nâng cao năng lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc giải...
Cập nhật, 30/09/2019 23:43:35
Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 35 quyết định về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở...
Cập nhật, 30/09/2019 23:24:00
Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm.
Cập nhật, 30/09/2019 23:13:46
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/9/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,44% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,74%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,68% (cùng kỳ...