Cụ thể, trong 10 tháng năm 2019, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, gồm: tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2...
Cập nhật, 22/06/2018 14:03:22
Năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của công ty là 2.091 tỷ đồng, tăng 50,79% so với năm 2016 và vượt 39,4% so với kế hoạch năm 2017 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,1 tỷ đồng.
Cập nhật, 21/06/2018 22:37:29
Hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cập nhật, 20/06/2018 08:27:31
Uber rút lui khỏi Đông Nam Á, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam ngày càng sôi động khi hàng loạt ứng dụng gọi xe mới ra đời cạnh tranh với Grab.
Cập nhật, 19/06/2018 17:16:22
Để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, bên cạnh cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, thì cần phải tạo ra sự đột phá, hướng đến sự hỗ trợ doanh nghiệp thực chất. Điều này đòi...
Cập nhật, 15/06/2018 22:00:09
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cập nhật, 15/06/2018 17:01:55
Trong ngày 15/6/2018, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử...
Cập nhật, 14/06/2018 23:05:41
Riêng tại 2 thành phố lớn tỷ lệ cao hơn rất nhiều, TP. Hồ Chí Minh đạt 57% và TP. Hà Nội đạt 71,3%.
Cập nhật, 14/06/2018 09:37:09
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có thông báo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu Tập đoàn ước đạt 62,570 tỷ; lợi nhuận ước...
Cập nhật, 13/06/2018 11:17:41
Theo thông tin từ Công ty CP Tập đoàn FLC cho biết, tổng doanh thu năm 2017 đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 87,8% so với năm 2016. Thông tin này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018...
Cập nhật, 13/06/2018 00:27:00
Tiến trình cổ phần hoá và thoái vốn DNNN bắt đầu từ năm 1992, qua 26 năm nhưng tiến trình diễn ra rất chậm chạp. Trong số 12.000 DNNN thì nay còn 6.000 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa.